Áp dụng cơ chế đặc biệt với dự án đường trên cao đoạn Ngã Tư Sở – Vĩnh Tuy

Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận phương án chọn lọc nhà đầu tư trong trường hợp đặc trưng đối có dự án một số con phố vành đai 2 Thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận UBND đô thị Hà Nội ứng dụng Điều 26 Luật Đấu thầu về chọn lọc nhà đầu tư trong trường hợp đặc trưng đối có Dự án thi công tuyến một số con phố bộ trên cao dọc một số con phố vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp có mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn Vĩnh Tuy đến ngã tư Vọng, đô thị Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.

Trong đây lưu ý chắc chắn công khai minh bạch, không để thất thoát tài sản nhà nước; UBND đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện một số kiến nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong đây đề nghị phải kiểm soát nghiêm ngặt giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư trên cơ sở tương ứng có giá trị BT đã lập, thích hợp có giá thị trường, chắc chắn không thất thoát tài sản nhà nước; giám sát chất lượng công trình nghiêm ngặt theo quy định hiện hành.

Khi áp dụng thanh, quyết toán công trình, đề nghị UBND đô thị Hà Nội xin ý kiến giải đáp của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm thực hiện theo quy định, không để thất thoát tài sản nhà nước; chống tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình triển khai đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Được biết, năm 2016, UBND TP Hà Nội đã ký phê duyệt dự án đầu tư thi công tuyến một số con phố bộ trên cao dọc vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư hơn 4.765 tỷ đồng theo hình thức BT.

Quy mô đầu tư thi công tuyến lối đi trên cao nối từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở và hướng ngược lại trong đây điểm đầu tuyến ở phía Nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tuyến giáp giới có nút giao Ngã Tư Sở phía một số con phố Trường Chinh.

Tuyến một số con phố sẽ có chiều dài hơn 5 km, địa điểm nằm trong giải phân một sốh tuyến một số con phố vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng – cầu Vĩnh Tuy). Diện tích đất sử dụng dao động 10,4ha. Tiến độ thi công dự án trong vòng 48 tháng chuẩn bị từ năm 2013-2016.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *