Bộ Tài chính nói gì về vốn tín dụng cho dự án cao tốc Bắc-Nam?

Bộ Tài chính vừa có văn bản thống nhất có đề xuất của Ngân hàng Nhà nước việc cho vay có 1 số dự án hợp tác công-tư (PPP) trong thời gian tới cần tiếp tục theo cơ chế thương mại hiện hành.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Tài chính dẫn phân tích từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, 1 số ngân hàng đều quan tâm tới tham khảo tiếp cận 1 số dự án PPP nhìn chung và dự án xa lộ Bắc-Nam phía Đông nói riêng.

Tuy vậy, trước đấy, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng nêu phân tích, việc cấp tín dụng có 1 số dự án BT, BOT có mức rủi ro cao hơn so có 1 số khoản tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh bình thường do dự án BOT có thời gian thu hồi vốn dài.

Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng chỉ ra thực ở, ở 1 số dự án trên, giá trị chắc chắn chủ yếu là tài sản hình thành từ vốn vay nên khó định giá. “Trường hợp dự án không triển khai hoặc đã đi vào hoạt động theo đúng công đoạn hay không phát huy hiệu quả kinh tế như chuẩn bị sẽ gây ra nhiều gặp khó cho 1 số tổ chức tín dụng,” đại diện ngành ngân hàng cho biết.

Cũng theo phân tích, thời gian cho vay 1 số dự án BOT thường kéo dài 15-20 năm trong khi nguồn huy động từ 1 số ngân hàng thường có thời hạn ngắn nên việc tập trung cho vay 1 số dự án BOT có thể gây mất cân đối kỳ hạn và tăng rủi ro thanh khoản có ngân hàng.

Ngoài ra, phía Ngân hàng Nhà nước trước đấy đã tính toán, tới ngày 30/6, tổng mức cam đoan tín dụng có 1 số dự án PPP là hơn 177.000 tỷ đồng, tổng số dư cấp tín dụng là trên 97.000 tỷ đồng. Điều này theo đại diện Ngân hàng Nhà nước đã tạo sức ép cho 1 số tổ chức tín dụng trong việc thu hồi vốn vay và huy động nguồn vốn 1 số dự án.

Từ đấy, lãnh đạo Bộ Tài chính bày tỏ quan điểm thống nhất có đề xuất của Ngân hàng Nhà nước là: Việc cho vay có 1 số dự án PPP trong thời gian tới cần tiếp tục theo cơ chế thương mại hiện hành.

Theo đấy, 1 số ngân hàng tự tham khảo, chọn lọc cho vay trên cơ sở thẩm định hiệu quả dự án, khả năng trả nợ của bạn và khả năng cân đối nguồn vốn 1 số ngân hàng.

Trước đấy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp có Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích cụ thể nhu cầu vốn tín dụng cho 1 số dự án PPP GĐ tới và đề xuất 1 số biện pháp khả thi để thu xếp vốn.

Mới đấy nhất, trong ngày 22/11, phần nhiều đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư thi công 1 số đoạn đường bộ xa lộ trên tuyến Bắc-Nam phía Đông GĐ 2017-2020.

Theo đấy, số đại biểu tham dự biểu quyết là 448 đại biểu (91,4%) trong đấy chấp nhận tán thành lên tới 408 (83,1%), không tán thành 35 đại biểu (7,1%) và không biểu quyết là 6 đại biểu (1,22%)./.

Yêu cầu bổ sung xa lộ Bắc Nam vào nhóm dự án trọng tâm

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *