Bộ Tư pháp: Đề nghị lùi thời điểm ghi tên từng người vào sổ đỏ

“Chúng tôi thấy cần rút bí kíp, xin tiếp thu vì pháp luật về tài nguyên và môi trường rất rộng. Quan trọng nhất là làm sao để văn bản ra đời thì người dân cũng đều hiểu được thuận lợi”, Thứ trưởng Bộ TN-MT nói.

Liên quan Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về nội dung giải đáp ghi tên 1 vài thành viên có quyền sử dụng đất lên sổ đỏ hộ gia đình gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, ngày 30/11, Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ tư Pháp – ông Đồng Ngọc Ba cho biết, đơn vị vừa có cuộc họp có Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.

Theo ông Đồng Ngọc Ba, quy định giải đáp ghi cụ thể 1 vài thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền có tài sản trên đất trong sổ đỏ là có cơ sở pháp lý theo Luật Dân sự, Luật Đất đai. Tuy nhiên cần có biện pháp để chắc chắn tính khả thi.

Mặc dù Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật không có thẩm quyền kiểm tra, kết luận về tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật nhưng qua rà soát, nghiên cứu tổng thể về quy định pháp luật, thực tiễn triển khai 1 vài quy định về giấy chứng nhận sử dụng đất đối có hộ gia đình thì đơn vị cảm thấy chưa thực sự yên tâm về tính khả thi của quy định này.

Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Đồng Ngọc Ba – Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi thảo luận có các cán bộ có chuyên môn giỏi về Luật Dân sự, Luật Đất đai, đơn vị đã thống nhất và có ý kiến trong cuộc họp có Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đây, việc thực hiện quy định này từ 5/12 sắp tới cần phải rất khẩn trương dự trù 1 vài biện pháp thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân.

Trong đây, phương thức, biện pháp cụ thể để xác định đầy đủ, chính xác các người có chung quyền sử dụng đất gồm cả phần quyền của mỗi người trong từng hộ gia đình là vấn đề mấu chốt, nhất là trong 1 số trường hợp: Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định mà không có pháp lý về quyền sử dụng đất; Giải quyết đối có các giấy chứng nhận đã cấp trước đây chỉ ghi tên chủ hộ hoặc người đại diện khi có sự kiện pháp lý phát sinh liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp, thi hành án dân sự; Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình; Một hoặc 1 vài thành viên hộ gia đình đề nghị, đề nghị ghi cụ thể tên thành viên có chung quyền sử dụng đất…

“Nếu 1 vài điều kiện cần thiết để triển khai quy định này chưa được dự trù đầy đủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nên tham khảo việc lùi điểm có hiệu lực của quy định để có thời gian dự trù”, ông Đồng Ngọc Ba nói.

Sổ đỏ ép buộc ghi tên cả gia đình: Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức lên tiếng

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *