Cao ốc Vietcombank Tower ngay trung tâm Sài Gòn sai phạm như thế nào?

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra liên quan đến dự án cao ốc văn phòng ở số 05 Công trường Mê Linh – hay còn gọi là cao ốc Vietcombank Tower ở trọng điểm quận 1, TP.HCM. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích dao động 3.200 m2, gồm 35 tầng và có tổng vốn đầu tư 96,5 triệu USD, trong đây giá thành xây dựng chiếm dao động 69 triệu USD.

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTr ngày 16/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh và dự án đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Tower ở TP.HCM và 1 số dự án khác. Từ ngày 22/6/2017 đến hết ngày 23/8/2017, đoàn thanh tra đã áp dụng thanh tra ở liên doanh doanh nghiệp trên.

Về điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án thời kỳ năm 2012

Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng nêu rõ: Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự án theo Quyết định số 02A/2012/QÐHÐQT nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, để hiện trạng 1 số hạng mục công trình được cấp phép xây dựng và xây dựng chưa thích hợp thiết kế cơ sở dự án năm 2010 như: Thay đổi chiều cao tầng, địa điểm kho chứa nhiên liệu và phòng bơm dầu ở hầm B1, lỗ thông tầng ở tầng 6, là vi phạm quy định của Luật Xây dựng 16/2003/QH11 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư dự án thời kỳ năm 2012

Về thực hiện khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình. Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ: Không lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án khảo sát xây dựng, là vi phạm quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Nghị định số 209/NĐ-CP và Thông tư số 27/2009/TT-BXD. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư thời kỳ 2009.

Đối có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt tháng 8/2011. Việc không có thuyết minh thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và không có kết quả thẩm định thiết kế của chủ đầu tư là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu phần thân thiếu tên, chữ ký chủ trì thiết kế và bản vẽ thiết kế của hạng mục thiết kế phần thân thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP…

Cũng theo kết luận thanh tra trên, đối có thiết kế bản vẽ xây dựng được phê duyệt từ tháng 6/2012: Một số bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu, thiết kế, phần thân, hệ thống điện, PCCC, điều hòa không khí và thông gió thiếu tên, chữ ký của chủ nhiệm thiết kế, là vi phạm quy định của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

Mẫu dấu phê duyệt của chủ đầu tư trong bản vẽ thiết kế thiết kế, kết cấu phần thân còn thiếu thông tin về họ tên, chức vụ của người kỳ xác nhận là vi phạm quy định của Thông tư 27/2009/TT-BXD.

Dự án nằm ngay Bến Bạch Đằng, nơi được xem là trọng điểm tài chính sôi động nhất nước.

Dự án nằm ngay Bến Bạch Đằng, nơi được xem là trọng điểm tài chính sôi động nhất nước.

Vietcombank Tower là 1 trong 4 tòa nhà cao nhất TP.HCM giai đoạn này.

Vietcombank Tower là 1 trong 4 tòa nhà cao nhất TP.HCM giai đoạn này.

Về việc quản lý hồ sơ chất lượng xây dựng xây dựng công trình: Không có hồ sơ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy của 1 số chất liệu, thiết bị lắp đặt phần ngầm, kết cấu, thiết kế phần thân và đã đi vào vận hành là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD; Thông tư số 10/2013/TT-BXD; QCVN 4:2009/BKHCN; QCVN 16-5:2011/BXD; QCVN 7:2011/BKHCN; QCVN 16:2014/BXD…

Một số quyển nhật ký xây dựng xây dựng của hạng mục kết cấu và cơ điện: không ghi chép danh sách cán bộ kỹ thuật của đơn vị giám sát xây dựng; không có xác nhận của chủ đầu tư; không đánh số trang; thiếu dấu giáp lai; 1 số ngày làm việc không ghi chép tình hình công việc trên công trường, là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục cọc barrette, tường vây, kết cấu phần ngầm, phần thân và đã đi vào vận hành; Thiếu nội dung kết luận nghiệm thu là vi phạm quy định của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP và Thông tư số 10/2013/TT-BXD;

Một số bản vẽ hoàn công của hạng mục kết cấu, thiết kế và lắp đặt thiết bị không có thông tin về thời gian lập, họ tên chức vụ người đại diện pháp luật của nhà thầu và của đơn vị giải đáp giám sát xây dựng là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Trách nhiệm đối có hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng xây dựng thuộc chủ đầu tư, đơn vị giải đáp giám sát xây dựng và một vài nhà thầu xây dựng từng thời kỳ.

Không chỉ vậy, văn bản của Thanh tra Bộ còn cho biết 1 số cán bộ thiếu chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu chất lượng của 1 số hạng mục công trình.

Hồ sơ năng lực của 1 số đơn vị giải đáp lập dự án, lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế; không có thông tin chứng minh điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án, số lượng kỹ sư, thiết kế sư có chuyên ngành thích hợp và thông tin chứng minh đã thực hiện các công trình cộng loại, là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NÐ-CP và Nghị định số 83/2009/NÐ-CP; Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Trách nhiệm đối có điều kiện năng lực vận hành xây dựng thuộc chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tham dự giải đáp từng thời kỳ.

Kết luật thanh tra cũng yêu Chủ dự án là Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh áp dụng rà soát, tập hợp và lưu trữ đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng xây dựng và hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham dự 1 số hạng mục công trình.

Chủ đầu tư cũng nghiêm túc kiểm điểm việc không điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2010; không để cán bộ giải đáp chưa đủ điều kiện năng lực ký xác nhận hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Bạn đang nghiên cứu thông tin ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *