Chúa đảo Tuần Châu đề xuất đổi 5% diện tích TP.HCM để làm đại lộ ven sông

Nếu làm dự án đại lộ ven sông, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất TP.HCM đối ứng cho DN quỹ đất dao động 12.400 ha, tương đương 5% tổng qui mô đất của đô thị.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản góp ý đề xuất dự án đầu tư thi công đại lộ ven sông Sài Gòn theo hợp đồng BT.

Theo Bộ KH-ĐT, dự án BT đầu tư thi công đại lộ ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư dao động 63.500 tỷ đồng. Đổi lại, Tuần Châu đề xuất TPHCM đối ứng cho công ty này quỹ đất dao động 12.400ha, tương đương 5% tổng qui mô đất của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đề xuất này, Bộ KH&ĐT yêu cầu Sở KH&ĐT tham mưu UBND đô thị tham khảo tính khả thi của việc bố trí một vài quỹ đất nêu trên trong bối cảnh nguồn lực đất đai giai đoạn này hạn chế.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng cho rằng dự án thi công đại lộ dọc sông Sài Gòn có diện tích lớn, phức tạp, cần phân tích kỹ tác động kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, tác động môi trường của dự án đối có người dân khu vực dự án.

Trong đề xuất dự án gửi đến một vài cơ quan công dụng liên quan, Tuần Châu cũng kiến nghị sử dụng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện dự án. Cụ thể, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để thực hiện công tác GPMB, giá thành giải đáp, xây lắp và giá thành dự phòng dự án. Ước tính, tổng một vài giá thành này lên tới 57.568 tỷ đồng, riêng giá thành lãi vay của dự án ước tính 5.932 tỷ đồng.

Bộ KH-ĐT cho rằng đề xuất sử dụng ngân sách hỗ trợ thực hiện dự án BT thi công đại lộ ven sông Sài Gòn là không đúng quy định, mặt khác việc sử dụng ngân sách đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, dự án phải trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *