Chưa thực hiện ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ

Thông tư 33 quy định việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ còn thiếu rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận điều này ở họp báo Chính phủ chiều 1/12 và cho biết sẽ lùi thời điểm thực hiện Thông tư 33.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến Thông tư 33, cụ thể là việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ luật Dân sự 2015 không còn khái niệm hộ gia đình. Hiện nay tranh chấp về quyền sử dụng đất trong hộ gia đình khi thực hiện các chuyển nhượng liên quan đến quyền sử dụng đất cực kỳ nhức nhối. Nhiều tranh chấp gia đình đã xảy ra, cũng như xử lý vấn đề nợ xấu của ngân hàng, tòa án chẳng thể phát mại được.

Trong quá trình triển khai Luật Đất đai, Bộ đã báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên-Môi trường sớm ban hành thông tư giải đáp cụ thể quy định của Luật Đất đai, Bộ Luật Dân sự.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, “Quá trình thi công thông tư, chúng tôi xác định đó là vấn đề cực kỳ phức tạp. Vì ngay trong Bộ luật Dân sự không còn khái niệm hộ gia đình. Và chúng tôi đã thực hiện theo đúng quy trình. Quá trình thi công cực kỳ thận trọng, đã lấy ý kiến các bộ, ngành, các địa phương có liên quan và thực hiện rất nhiều hội nghị, hội thảo vấn đề này”.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng thừa nhận, Thông tư 33 quy định thiếu rõ ràng, dẫn đến cách hiểu khác nhau, hiểu không chính xác khái niệm “hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” được nêu trong Luật Đất đai và “hộ gia đình sử dụng đất” đồng nhất có khái niệm hộ gia đình trong sổ hộ khẩu như cách hiểu phổ biến trong xã hội giai đoạn này.

Bộ trưởng giải đáp, thực ở Thông tư 33 chỉ điều chỉnh 1 trong 16 trường hợp về hình thức có được ghi trên sổ đỏ. Ở đó chỉ là giải đáp về cách ghi có tính kỹ thuật đối có trường hợp hộ gia đình sử dụng đất chung theo Luật Đất đai, căn bản là giải quyết các trường hợp phát sinh, trước khi có Luật Đất đai 2013.

Theo Luật Đất đai 2013, nếu cấp cho chủ thể hộ gia đình thì đã ghi đầy đủ các thành viên trong Hộ gia đình. Thông tư 33 cũng quy định chủ thể là các hộ gia đình sử dụng đất.

Lãnh đạo Bộ TN-MT cho rằng, Thông tư 33 này quy định đối có các trường hợp chuyển tiếp, trước khi có Luật Đất đai 2013 thì việc giải quyết hoàn toàn do các hộ gia đình tự nguyện, nhưng lại không nói rõ vấn đề này.

Bộ trưởng cũng khẳng định, việc ban hành Thông tư 33 hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và cần thiết, cấp bách có cuộc sống. Nhưng thông tư ban hành còn có cách hiểu khác nhau, chưa rõ ràng, và trên thực ở, quy định của Luật Đất đai đã điều chỉnh về căn bản việc cấp mới nên các vấn đề phát sinh đã có cơ chế hiện hành đang giải quyết được.

Bộ TN-MT đã thống nhất có Bộ Tư pháp, mà đại diện là Cục kiểm tra Văn bản qui phạm pháp luật, đó là văn bản cần thiết, nhưng khi còn có cách hiểu khác nhau, chưa đồng thuận… thì Thông tư này chưa đạt đề nghị.

Bộ TN-MT sẽ lùi hiệu lực của khoản 5 điều 6 của Thông tư 33 để truyền thông giúp người dân nhận thức được lợi ích của mình cũng như bảo đảm các cơ sở pháp lý khi phát sinh các sự kiện pháp lý đối có người dân… “Khi mọi người đều có cách hiểu thống nhất, cũng như chúng tôi tiên liệu được các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện thì sẽ ban hành 1 văn bản bao trùm lên cả Thông tư 23 và 33”- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói./.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *