Đà Nẵng dừng các giao dịch bất động sản trên bán đảo Sơn Trà

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo một số Sở chuyên ngành tạm thời chưa giải quyết một số thủ tục liên quan đến một số giao dịch bất động sản có liên quan đối có một số dự án ở khu vực Bán đảo Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng vừa có Văn bản gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế đô thị, UBND một số quận huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai đô thị, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ một số quận, huyện, Các phòng Công chứng số 1,2,3 và một số Văn phòng công chứng về việc phục vụ công tác thanh tra.

Đà Nẵng có chỉ đạo dừng một số giao dịch bất động sản trên bán đảo Sơn Trà để phục vụ một số làm việc thanh tra. Ảnh: Đức Hoàng

Đà Nẵng có chỉ đạo dừng một số giao dịch bất động sản trên bán đảo Sơn Trà để phục vụ một số làm việc thanh tra. Ảnh: Đức Hoàng

Theo đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đối có một số dự án đầu tư thi công trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Để chắc chắn công tác phục vụ một số làm việc thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo: Giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc, một số Văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết một số thủ tục liên quan đến một số giao dịch bất động sản có liên quan (chuyển đổi, giao dịch, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, giao dịch vốn…) đối có một số dự án ở khu vực Bán đảo Sơn Trà đến khi có văn bản thu hồi, hủy bỏ nội dung văn bản này.

“Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế đô thị không ngừng nghỉ giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên”, văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký, nêu rõ.

Chủ tịch TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất dự án không phép trên bán đảo Sơn Trà

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *