Đà Nẵng: Quy định giá đất tái định cư một số dự án

UBND đô thị Đà Nẵng vừa có văn bản quy định giá đất ở tái an cư hộ chính ở 1 số khu dân cư trên địa bàn một vài quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê và Cẩm Lệ theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014.

Theo đây, ở khu dân cư (KDC) Tây Nam Hòa Cường, các con phố Ca Văn Thỉnh (các con phố 5,5m), giá đất ở tái an cư (TĐC) hộ chính ứng dụng cho một vài hộ giải tỏa dự án Khu trọng điểm thương mại Chợ Cồn và một vài khu vực kế bên là 5.280.000 đồng/m2.

Tại Khu TĐC Khu công nghiệp An Đồn, các con phố Đỗ Huy Uyển, giá đất ở TĐC hộ chính sau khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất (1,1) là 6.776.000 đồng/m2.

Tại KDC Hòa Phát 4, các con phố Đinh Liệt, giá đất ở TĐC hộ chính là 3.960.000 đồng/m2.

Tại vệt khai thác quỹ đất TĐC các con phố Nguyễn Tất Thành (đoạn qua địa bàn quận Thanh Khê), các con phố Nguyễn Tất Thành, giá đất ở TĐC hộ chính sau khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất (1,1) là 10.296.000 đồng/m2.

Hệ số đối có thửa đất độc đáo và hệ số phân vệt theo chiều sâu được thực hiện theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND đô thị.

Trường hợp theo quy hoạch, thửa đất ở ngã ba, ngã tư nếu có phần quy mô dao động lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần quy mô đất bị lùi. Giá đất TĐC hộ phụ thực hiện theo nội dung Công văn số 567/UBND-KTTH ngày 21-1-2016 của UBND đô thị trên cơ sở giá đất TĐC hộ chính quy định nêu trên.

UBND TP.Đà Nẵng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất đô thị thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ toàn bộ một vài lô đất bố trí TĐC và đơn giá đất được quy định nêu trên; tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho một vài hộ thuộc diện TĐC sớm làm thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND đô thị để ổn định cuộc sống; đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp có UBND quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *