Đầu tư 100 tỷ, Saigontourist thu lãi 545 tỷ khi bán 1 công ty cho Novaland

Novaland đã mua lại 50% phần vốn của Sài Gòn Gôn – chủ đầu tư của dự án Palm Marina ở quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng doanh nghiệp Du lịch Sài Gòn – Saigontourist vừa ra mắt báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét. Trong khi doanh thu làm việc kinh doanh vẫn chỉ tương đương cộng kỳ năm ngoái, tăng nhẹ từ 2.924 tỷ đồng lên 2.926 tỷ đồng thì doanh thu tài chính tăng vọt từ 152 tỷ lên 632 tỷ đồng. Qua đây giúp cho lợi nhuận trước thuế tăng gấp rưỡi từ 825 tỷ lên 1.179 tỷ đồng.

Phần lớn doanh thu tài chính trong kỳ đến từ việc Saigontourist thoái 50% vốn ở CTCP Sài Gòn Gôn vào tháng 4/2017. Saigontourist thu về 645,4 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn này trong khi giá vốn đầu tư chỉ có 100 tỷ đồng, tương ứng thu về khoản lãi 545 tỷ đồng.

Bên mua lại phần vốn của Saigontourist là Novaland (NVL). Báo cáo tài chính hợp nhất ở ngày 30/6/2017 của Novaland cho thấy tập đoàn địa ốc này đang nắm giữ 98% lợi ích và 100% quyền biểu quyết của Sài Gòn Gôn.

Báo cáo thường niên 2016 của Novaland cho biết Sài Gòn Gôn là doanh nghiệp sẽ thực hiện dự án Palm Marina ở phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án nhà phố có 2 phân khu: Phân khu A có tổng diện tích 1,38 triệu m2 và phân khu B có tổng diện tích 1,59 triệu m2. Dự án chuẩn bị bàn giao vào quý 4/2018.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *