Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa sử dụng đất sai mục đích sẽ bị thu hồi

Bộ Tài chính vừa ra mắt dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào công ty và quản lý sử dụng vốn, tài sản ở công ty để trình Chính phủ ký ban hành.

Theo đây, Nhà nước sẽ rà soát và chọn lọc thu hồi 1 số lô đất công ty sử dụng chưa thích hợp và không đúng quy hoạch để ngăn ngừa hiện trạng công ty tiếp tục nắm giữ trọn vẹn quy mô đất đang quản lý nhưng không thích hợp ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch của địa phương.

Đồng thời Bộ Tài chính bổ sung quy định về xử lý đất đai đối có 1 số công ty quản lý nhiều đất, ở 1 số địa điểm có lợi thế thương mại cao theo hướng đề nghị công ty có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chọn lọc trước khi ra chọn lọc chuyển sang công ty cổ phần.

Việc xử lý 1 số cơ sở nhà đất sẽ thực hiện đúng quy định Luật Đất đai 2013, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh ở công ty. Theo đây, công ty Nhà nước không được kinh doanh nhà đất nên 1 số cơ sở đất cho thuê, chưa sử dụng, sử dụng sai mục đích sẽ phải chuyển trả UBND tỉnh, đô thị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật đất đai và quản lý ngân sách Nhà nước.

Các công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa phải chắc chắn thích hợp có quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định của Chính phủ, thích hợp có quy hoạch ở địa phương và phải gửi đến UBND tỉnh, đô thị trên địa bàn trước khi thực hiện xác định giá trị công ty.

Để tránh việc 1 số công ty Nhà nước lách luật khi không trả lại đất cho Nhà nước trong khi không còn nhu cầu sử dụng rồi kêu gọi hợp tác đầu tư để khai thác quỹ đất hiện có, sau đây thực hiện thoái trọn vẹn vốn góp thì dự thảo quy định rất cụ thể.

Theo đây, công ty Nhà nước không có tính năng kinh doanh nhà đất thì không được kinh doanh nhà đất. Do đây, 1 số lô đất sử dụng sai mục đích, đất không sử dụng sẽ bị thu hồi và bàn giao cho địa phương.

Công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước phải quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng phương án sử dụng trọn vẹn quy mô đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, giá thuê đất phải được xác định cụ thể theo từng lô đất, khung giá đất hàng năm làm cơ sở thực hiện.

Để tránh hiện trạng công ty ôm đất vàng gây thất thoát tài sản Nhà nước, việc định giá công ty sẽ đưa giá trị đất gồm cả đất thuê và giá trị công ty, trong đây có tính cả lợi thế địa điểm địa lý của khu đất. Việc tính giá trị địa điểm địa lý vào trong trường hợp công ty chọn lọc hình thức thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định Luật Đất đai phải chắc chắn tiêu chuẩn theo giá thị trường.

Trước đây, hồi tháng 2, Bộ Tài chính đã có công văn số 2000/BTC-TTr gửi Thủ tướng Chính phủ chuyển Thanh tra Chính phủ xem xét, phục vụ công tác thanh tra đất đai theo kế hoạch năm 2017 đối có 60 dự án có dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát có giá thị trường làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Văn bản của Bộ Tài chính dẫn số liệu của Tổng cục Thuế rà soát từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/11/2016 có 60 trường hợp công ty Nhà nước, công ty nhà Nước cổ phần được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên 1 số công ty này không tính giá trị quyền sử dụng đất vào việc xác định giá trị công ty để cổ phần hóa và không thực hiện đấu giá khi cổ phần hóa.

Ngoài ra, việc thực hiện sắp xếp lại cơ sở nhà đất được UBND tỉnh, đô thị cho chuyển mục đích để xây dựng trọng điểm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở để phân phối nhưng không thực hiện đấu giá theo quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND 1 số tỉnh, đô thị tạm thời đình chỉ xây dựng 1 số dự án xây dựng nhà cao tầng đang triển khai mà chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng đất không qua đấu giá và phải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thẩm quyền.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *