Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để vi phạm đối với các chủ đầu tư của 42 dự án

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4530/UBND-ĐT xử lý, khắc phục các vi phạm về quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng và sử dụng đất sau thanh tra các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố.

Theo đây, để xử lý triệt để các vi phạm đối có các chủ đầu tư của 42 dự án, nhằm tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch kiến trúc trật tự xây dựng, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch kiến trúc trật tự xây dựng của các cấp, các ngành.

UBND TP đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Đông, Long Biên, Đống Đa không ngừng nghỉ kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chỉ đạo các lực lượng của quận, Đội Thanh tra xây dựng trên địa bàn, UBND phường sở ở và các đơn vị liên quan giám sát, đôn đốc việc chấp hành khắc phục vi phạm của chủ đầu tư theo quy định.

Nếu chủ đầu tư không chấp hành, phải đã đi vào hoạt động hồ sơ, xử lý dứt điểm phần công trình vi phạm theo quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND TP về các tồn ở, hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Dự án 83 Ngọc Hồi ngưng xây dựng vì xây dựng trái phép

Dự án 83 Ngọc Hồi ngưng xây dựng vì xây dựng trái phép

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cộng Cục thuế Hà Nội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập hồ sơ trình UBND TP chọn lọc điều chỉnh chọn lọc giao đất và xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính do cách tân tỷ lệ, hệ số sử dụng đất đối có phần qui mô sai phạm; đối có phần qui mô vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thụ lý, thẩm định hồ sơ tham khảo cấp giấy chứng nhận phải có ý kiến của cơ quan quản lý xây dựng.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc tham khảo, giải đáp xử lý về quy hoạch kiến trúc, đề xuất phương án xử lý trình UBND TP tham khảo, chỉ đạo chắc chắn thích hợp có các quy định hiện hành; đối có các dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ chung cư làm tăng thêm dân số cơ học. Yêu cầu phải phân tích lại khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội làm cơ sở để Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Sở đã đi vào hoạt động hồ sơ, ban hành chọn lọc khắc phục hậu quả xử lý. Sau khi chủ đầu tư chấp hành chọn lọc xử lý của cơ quan công dụng (đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính) điện thoại có Sở Tài nguyên và Môi trường để được tham khảo, giải đáp cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đô thị Hà Nội kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính, ứng dụng phương pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy theo quy định; giải đáp chủ đầu tư đã đi vào hoạt động các thủ tục thẩm định, thẩm duyệt bổ sung về phòng cháy chữa cháy đối có các công trình có cách tân, điều chỉnh không thích hợp có kiến trúc được duyệt.

Riêng đối có 9 dự án có vi phạm phức tạp giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp có Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hà Nội, UBND các quận và các chủ đầu tư dự án vi phạm để làm rõ các nội dung, phương pháp cần xử lý; thống nhất, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả cấp Giấy chứng nhận của 9 dự án có vi phạm nêu trên, trong đây nêu rõ: “Tổng số căn hộ chung cư theo kiến trúc được duyệt; kết quả đã cấp giấy chúng nhận; chưa cấp; UBND cấp quận cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp“.

Đồng thời cung cấp các hồ sơ pháp lý; hồ sơ kiến trúc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gửi Sở Xây dựng làm cơ sở phân tích, đề xuất phương pháp xử lý, khắc phục vi phạm của từng dự án theo đúng quy định của pháp luật, chắc chắn thích hợp có tình hình thực ở quản lý, sử dụng của các chủ đầu tư.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện; báo cáo UBND TP kết quả trong tháng 10/2017; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Danh sách dự án hơn 42 ngàn tỷ đầu tư không hiệu quả

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *