Hà Nội: Điều chỉnh gần 41.000 m2 đất KCN Thạch Thất-Quốc Oai để phát triển công nghiệp sinh thái

UBND đô thị Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7190/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mật độ 1/2000 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai để phát triển theo hướng công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, công nghệ cao…

Cụ thể, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện ở những ô đất ký hiệu KT1, RT (phần Quy hoạch sử dụng đất), ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và những xã Sài Sơn, Tiên Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, đô thị Hà Nội.

Tổng tổng diện tích 02 ô đất theo quy hoạch dao động 40.569m2. Việc điều chỉnh góp phần phát triển khu công nghiệp theo hướng công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, công nghệ cao… nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị cao và đầu tư có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh tế – xã hội và tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nhìn chung.

Việc điều chỉnh này còn có vai trò làm cơ sở để cấp có thẩm quyền tham khảo, giải quyết tồn ở, vướng mắc, của những Nhà đầu tư trong việc đầu tư thi công những công trình thích hợp có nhu cầu làm việc, phát triển của công ty và thực ở phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong GĐ GĐ này.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND đô thị giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức kiểm tra, giải đáp và hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận bản vẽ quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết thích hợp có Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Thạch Thất chủ trì phối hợp có Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư Hà Tây, tổ chức mở bán công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để những cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

Ban Quản lý những Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội căn cứ công dụng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn Giấy phép thi công công trình trong khu công nghiệp theo phân cấp hoặc được UBND Thành phố ủy quyền; thực hiện những nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, thi công công trình trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về thi công; tổ chức kiểm tra, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của những dự án đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật…

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *