Hà Nội sẽ có thêm Khu đô thị mới rộng gần 42ha

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6777/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Bắc Lãm, mật độ 1/500 ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo chọn lọc, Khu thành phố mới Bắc Lãm có quy mô quy mô 41,79ha và dân số dao động 8.886 người.

Được biết, quy hoạch này là nhằm cụ thể hóa những biện pháp khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thiết kế, môi trường và hạ tầng xã hội. Bên cạnh đây dự án cũng sẽ khớp nối có những công trình kế bên đang triển khai, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế – xã hội của khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Việc phê duyệt Quy hoạch Khu thành phố mới Bắc Lãm còn góp phần thi công khu thành phố mới tân tiến, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối có những dự án đầu tư, khu dân cư kế bên chắc chắn phát triển ổn định, bền vững.

Ngoài ra, còn khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở chắc chắn hiệu quả đầu tư và nâng cao cuộc sống nhân dân khu vực. Tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở, trường học… cho Thành phố và khu vực.

Để thực hiện dự án này, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xác nhận hồ sơ bản vẽ, quy định quản lý theo Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Bắc Lãm thích hợp có Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch của UBND Thành phố.

UBND quận Hà Đông cũng phải chủ trì phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức ra mắt công khai nội dung quy hoạch chi tiết được duyệt để những tố chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND phường Phú Lương chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát thi công theo quy hoạch, xử lý những trường hợp thi công sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *