Hà Nội: Trong năm 2017 phát triển hơn 11 triệu m2 nhà ở

Theo tin từ Cổng tài liệu điện tử chính phủ, phát triển nhà ở, nhà ở tái an cư là 1 trong một vài nội dung được đô thị Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm nay.

Tính đến thời điểm giai đoạn này, tổng tổng diện tích sàn nhà ở phát triển mới năm nay đạt dao động 11.033.432 m2. Trong đây, tổng diện tích nhà ở xã hội chuẩn bị là 60.688m2 sàn, nhà ở thương mại dao động 2.508.104 m2 sàn, nhà do dân tự xây dao động 8.300.000 m2 sàn (bao gồm đô thị và nông thôn).

Dự kiến đến hết năm 2017, đô thị Hà Nội sẽ đã đi vào hoạt động nhà ở tái an cư 164.640 m2 sàn tương đương 2.134 căn hộ cao tầng. Đã triển khai thực hiện chủ trương thi công nhà ở thương mại phục vụ tái an cư theo cơ chế đặt hàng; đặt hàng mua nhà ở thương thương mại phục vụ tái an cư ở Dự án X2 Đại Kim.

Xây dựng nhà ở xã hội ở một vài khu Tiên Dương (Đông Anh), Cổ Bi (Gia Lâm), Ngọc Hồi (Thanh Trì), Cổ Nhuế 2 (nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an) và Ecohome 3 (quận Bắc Từ Liêm); tổng diện tích sàn thi công nhà ở xã hội đã đi vào hoạt động trong năm 2017 chuẩn bị là 60.688m2 tương đương có 650 căn hộ cao tầng (bao gồm cả nhà ở công nhân và sinh viên).

Triển khai lập quy hoạch cải tạo 28 khu chung cư cũ đồng thời đề xuất một vài cơ chế, chính sách bán hàng để thực hiện (đã có báo cáo về ý tưởng quy hoạch 10 khu). Đã giao một vài đơn vị lập quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 để thực hiện cải tạo, xây lại một vài khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố. Đến nay, đã có 16 nhà đầu tư đang đề xuất ý tưởng quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 đối có một vài khu chung cư cũ.

Diện tích bình quân năm 2017 đạt 25,6 m2/người (mục tiêu đến năm 2020 là 26,3 m2/người và theo kết quả điều tra giữa kỳ – năm 2014 của Tổng cục Thống kê tổng diện tích bình quân đạt 23,1 m2/ người).

Tính đến nay, đô thị Hà Nội đã hoạch định bố trí tổng diện tích nhà sinh hoạt cùng đồng cho 126/179 tòa nhà chung cư, xác lập có Nhà nước tổng diện tích kinh doanh dịch vụ ở 93/117 tòa nhà có tổng diện tích kinh doanh dịch vụ.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *