HoREA chỉ rõ những bất cập trong phương thức chỉ định thầu theo hình thức BT, PPP, BOT

Ngày 13/10 vừa qua, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã lên tiếng kiến nghị hạn chế tối đa phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức Xây dựng – chuyển giao (BT), Hợp tác công tư (PPP) và Xây dựng – khai thác – chuyển giao (BOT).

HoREA cho rằng, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa để huy động 1 vài nguồn lực trong nước và nước ngoài để phát triển hệ thống hạ tầng thành phố, hạ tầng giao thông, 1 vài dự án chỉnh trang thành phố thông qua phương thức xã hội hóa đầu tư theo 1 vài hình thức BT, PPP, BOT…đã sử dụng được nguồn vốn xã hội hóa rất lớn, có lại nhiều hiệu quả rất thiết thực, đấyng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và 1 vài địa phương, nhất là trong điều kiện nguồn lực ngân sách có hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, đã phát sinh các mặt còn hạn chế như: có rất nhiều công trình BT, PPP, BOT được chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư. Nguồn vốn chủ có của nhiều nhà thầu, nhà đầu tư chỉ chiếm dao động 10%, còn lại dao động 90% vốn đầu tư xây lắp là vốn vay ngân hàng nên có tiềm ẩn rủi ro và có thể ảnh hưởng đến công đoạn đã đi vào vận hành công trình.

Hiệp hội cảm thấy việc thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức BT, PPP, BOT khá phổ biến trong thời gian qua đã bộc lộ các mặt hạn chế, có thể dẫn đến phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, và lợi ích xã hội.

Cụ thể, có thể đã tạo điều kiện cho nhà thầu, nhà đầu tư được hưởng lợi “kép” gồm: Khi nhận thầu xây dựng công trình và khi đầu tư kinh doanh 1 vài khu đất đối ứng ở 1 vài vị trí đắc địa và đã được tăng cường hệ thống hạ tầng giao thông. Bên cạnh đấy, 1 vài nhà thầu, nhà đầu tư này đã tránh được thủ tục “kép” khi chọn lọc nhà thầu xây lắp công trình và chọn lọc chủ đầu tư dự án nhà đất: Khi được chỉ định làm nhà thầu xây lắp mà không phải qua thủ tục đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế để chọn lọc nhà thầu (đầu B: xây dựng); Khi được chỉ định nhà đầu tư dự án nhà đất 1 vài khu đất đối ứng mà không phải qua thủ tục đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế để chọn lọc nhà đầu tư.

Ngoài ra, tính minh bạch, bình đẳng, tranh giành lành mạnh của môi trường kinh doanh bị sụt giảm, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, và có thể gây thiệt hại ngân sách nhà nước (vì nguồn đất đối ứng trả cho nhà thầu cũng là tài sản công, cũng là tiền ngân sách), và gây quan ngại cho xã hội.

Chính vì các nguyên do trên, Hiệp hội kiến nghị thực hiện phổ biến hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hoặc đấu thầu rộng rãi quốc tế để chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư đối có 1 vài dự án hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng giao thông; chỉnh trang; phát triển thành phố theo phương thức xã hội hóa dưới hình thức BT, PPP; kể cả 1 vài khu đất vàng trong quá trình thực hiện thu hồi quỹ đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở vận hành sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà tài sản gắn liền có đất thuộc có nhà nước

Hiệp hội cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư đối có 1 vài trường hợp trên đấy, và chỉ thực hiện việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong 1 vài trường hợp đặc thù theo điều 26 Luật Đấu thầu, để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tranh giành lành mạnh. Củng cố lòng tin cho 1 vài nhà đầu tư, làm lợi cho ngân sách nhà nước và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Kiến nghị hạn chế chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức BT, PPP, BOT

Nhận thấy nhiều bất cập xung quanh 1 số dự án thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức Xây dựng – chuyển giao (BT); Hợp tác công tư (PPP); Xây dựng – khai thác – chuyển giao (BOT) trong thời gian qua, ngày 13/10, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị hạn chế tối đa hình thức này.

HoREA cho rằng, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa để huy động 1 vài nguồn lực trong nước và nước ngoài để phát triển hệ thống hạ tầng thành phố, hạ tầng giao thông, 1 vài dự án chỉnh trang thành phố thông qua phương thức xã hội hóa đầu tư theo 1 vài hình thức trên đã sử dụng được nguồn vốn xã hội hóa rất lớn, có lại nhiều hiệu quả rất thiết thực, đấyng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và 1 vài địa phương, nhất là trong điều kiện nguồn lực ngân sách có hạn.

Trong thời gian qua, nhiều công ty, nhiều nhà đầu tư đã tham dự thực hiện 1 vài gói thầu BT, PPP, BOT, thậm chí có cả công ty không chuyên ngành cũng tham dự, và đã có các thời điểm nở rộ 1 vài công trình BT, PPP, BOT.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, bên cạnh mặt tích cực, việc xã hội hóa huy động 1 vài nguồn lực đã phát sinh các mặt còn hạn chế, như: Có rất nhiều công trình BT, PPP, BOT được chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư; nguồn vốn chủ có của nhiều nhà thầu, nhà đầu tư chỉ chiếm dao động 10%, còn lại dao động 90% vốn đầu tư xây lắp là vốn vay ngân hàng nên có tiềm ẩn rủi ro và có thể ảnh hưởng đến công đoạn đã đi vào vận hành công trình.

Đại diện HoREA cho rằng, việc thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức BT, PPP, BOT khá phổ biến trong thời gian qua đã bộc lộ các mặt hạn chế, có thể dẫn đến phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, và lợi ích xã hội.

Cụ thể, có thể đã tạo điều kiện cho nhà thầu, nhà đầu tư được hưởng lợi “kép” gồm: Khi nhận thầu xây dựng công trình và khi đầu tư kinh doanh 1 vài khu đất đối ứng ở 1 vài vị trí đắc địa và đã được tăng cường hệ thống hạ tầng giao thông. Bên cạnh đấy, 1 vài nhà thầu, nhà đầu tư này đã tránh được thủ tục “kép” khi chọn lọc nhà thầu xây lắp công trình và chọn lọc chủ đầu tư dự án nhà đất: Khi được chỉ định làm nhà thầu xây lắp mà không phải qua thủ tục đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế để chọn lọc nhà thầu (đầu B: xây dựng); Khi được chỉ định nhà đầu tư dự án nhà đất 1 vài khu đất đối ứng mà không phải qua thủ tục đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế để chọn lọc nhà đầu tư.

Tính minh bạch, bình đẳng, tranh giành lành mạnh của môi trường kinh doanh bị sụt giảm, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, và có thể gây thiệt hại ngân sách nhà nước (vì nguồn đất đối ứng trả cho nhà thầu cũng là tài sản công, cũng là tiền ngân sách), và gây quan ngại cho xã hội.

Mới đấy, TP.HCM đã ra mắt 133 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa dưới hình thức BT, PPP, trong đấy đa số là 1 vài dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chỉnh trang thành phố, điển hình như dự án chỉnh trang khu vực Nam Kênh Đôi, quận 8 có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng, có quỹ đất đối ứng ở chỗ dao động 28 ha; dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, chuẩn bị đối ứng bằng 16 khu đất…

Để thực hiện hiệu quả 1 vài dự án này, hạn chế các bất cập, HoREA kiến nghị thực hiện phổ biến hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hoặc đấu thầu rộng rãi quốc tế để chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư đối có 1 vài dự án hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng giao thông; chỉnh trang; Phát triển thành phố theo phương thức xã hội hóa dưới hình thức BT, PPP (Kể cả 1 vài khu đất vàng trong quá trình thực hiện thu hồi quỹ đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở vận hành sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà tài sản gắn liền có đất thuộc có nhà nước);

Hạn chế tối đa việc chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư đối có 1 vài trường hợp trên đấy, và chỉ thực hiện việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong 1 vài trường hợp đặc thù theo Điều 26 Luật Đấu thầu, để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tranh giành lành mạnh; củng cố lòng tin cho 1 vài nhà đầu tư; làm lợi cho ngân sách nhà nước và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *