HOREA đề xuất xã hội hóa cải tạo, xây mới chung cư cũ

Để cải tạo, nâng cấp hàng trăm chung cư cũ có tuổi đời ngót nửa thế kỷ, chuẩn bị TP.HCM cần đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Với nguồn lực hạn chế của ngân sách, chỉ có xã hội hóa đầu tư mới có thể thực hiện được mục tiêu này.

Sau 20 năm thực hiện nhiều dự án chỉnh trang, một sốh tân thành công bề ngoài thành phố, TP.HCM đang tiếp tục triển khai chương trình nâng cấp, thi công lại chung cư cũ có liên quan đến 35.000 hộ gia đình. Theo đây, từ nay đến năm 2020 sẽ có tối thiểu 50% trên tổng số 474 chung cư cũ thi công từ trước năm 1975 được nâng cấp, chỉnh trang trở lại. Đáng chú tâm, trong số này đang có dao động 50 chung cư hiện trong hiện trạng hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Tuy nhiên, tổng nguồn vốn đầu tư cho “Chương trình chỉnh trang tái phát triển thành phố” này rất lớn, lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng. Vì vậy, theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA), trong khi nguồn lực ngân sách của thành phố có hạn thì chương trình này rất cần sự tham dự của cộng đồng công ty và dân cư có liên quan. Tức kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công – tư (PPP). Theo đây, có một số dự án chỉnh trang khu dân cư lụp xụp hay thi công lại chung cư cũ, cần có cơ chế tái điều chỉnh, tái phân lô đất đai.

Trong GĐ 2011-2015, thành phố đã huy động được nguồn lực xã hội hóa để phát triển hệ thống hạ tầng thành phố và một số dự án trung tâm. Trước đây, từ các năm 1990, TPHCM cũng đã có nhiều dự án thành công có phương thức này.

HOREA đồng thời cũng kiến nghị TP.HCM cho tổng kết một số dự án chỉnh trang – tái phát triển thành phố đã thực hiện trên địa bàn trong hơn 20 năm qua để có thể tổng kết lại các vấn đề có tính quy luật, và một số cơ chế, chính sách bán hàng, bí kíp đi cộng. Từ đây, có đề xuất bổ sung cơ sở pháp lý nhằm chắc chắn thực hiện thành công “Chương trình chỉnh trang, phát triển thành phố” của TPHCM.

Xa Bên cạnh đây là có một số kiến nghị về cơ chế, chính sách bán hàng tái điều chỉnh đất đai, tái phân lô đất đai có sự tham dự của công ty và cộng đồng dân cư vào một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Quy hoạch.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, có diện tích dân số dao động 13 triệu người, hiện TPHCM có dao động 2,34 triệu người đang cần nhà ở.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *