HoREA kiến nghị đấu thầu cho các dự án BT, BOT

Trong 1 văn bản gần đây gửi lên Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Kinh tế Trung ương, Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị cơ chế thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tư theo hình thức BT, PPP và BOT.

Mới đây, TP.HCM đã mở bán 133 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa dưới hình thức BT, PPP, trong đây đa số là một vài dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chỉnh trang thành phố, điển hình như dự án chỉnh trang khu vực Nam Kênh Đôi, quận 8 có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng, có quỹ đất đối ứng ở chỗ dao động 28 ha; dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, chuẩn bị đối ứng bằng 16 khu đất…

Theo HoREA, thời gian qua, nhiều DN, nhà đầu tư đã tham dự thực hiện một vài gói thầu BT, PPP, BOT, thậm chí có cả DN không chuyên ngành cũng tham dự (!) Thậm chí, đã có các thời điểm nở rộ một vài công trình BT, PPP, BOT.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, theo HoREA, đã phát sinh các mặt còn hạn chế như: có rất nhiều công trình BT, PPP, BOT được chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư; nguồn vốn chủ có của nhiều nhà thầu, nhà đầu tư chỉ chiếm dao động 10%, còn lại dao động 90% vốn đầu tư xây lắp là vốn vay ngân hàng nên có tiềm ẩn rủi ro và có thể ảnh hưởng đến công đoạn đã đi vào làm việc công trình.

HoREA cho rằng, việc thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức BT, PPP, BOT khá phổ biến trong thời gian qua đã bộc lộ các mặt hạn chế, có thể dẫn đến phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, và lợi ích xã hội.

Điển hình, có thể đã tạo điều kiện cho nhà thầu, nhà đầu tư được hưởng lợi “kép” 2 lần như mong muốn: Thứ nhất, khi nhận thầu xây dựng công trình (đầu B – Building: Xây dựng) và khi đầu tư kinh doanh một vài khu đất đối ứng ở một vài vị trí đắc địa và đã được tăng cường hệ thống hạ tầng giao thông (đầu T-Transfer: Chuyển giao).

Đồng thời, một vài nhà thầu, nhà đầu tư này đã tránh được thủ tục “kép” 2 lần khi chọn lọc nhà thầu xây lắp công trình và chọn lọc chủ đầu tư dự án bất động sản: (1) Khi được chỉ định làm nhà thầu xây lắp mà không phải qua thủ tục đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế để chọn lọc nhà thầu (đầu B: Xây dựng); (2) Khi được chỉ định nhà đầu tư dự án bất động sản một vài khu đất đối ứng mà không phải qua thủ tục đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế để chọn lọc nhà đầu tư (đầu T: Chuyển giao);

Hiệp hội cũng nhìn nhận, tính minh bạch, bình đẳng, tranh giành lành mạnh của môi trường kinh doanh bị sụt giảm, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, và có thể gây thiệt hại ngân sách nhà nước (vì nguồn đất đối ứng trả cho nhà thầu cũng là tài sản công, cũng là tiền ngân sách), và gây quan ngại cho xã hội.

HoREA kiến nghị thực hiện phổ biến hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hoặc đấu thầu rộng rãi quốc tế để chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư đối có một vài dự án hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng giao thông; chỉnh trang; phát triển thành phố theo phương thức xã hội hóa dưới hình thức BT, PPP; kể cả một vài khu đất vàng trong quá trình thực hiện thu hồi quỹ đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở làm việc sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà tài sản gắn liền có đất thuộc có nhà nước (theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; Quyết định 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Hiệp hội yêu cầu hạn chế tối đa việc chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư đối có một vài trường hợp trên đây, và chỉ thực hiện việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong một vài trường hợp độc đáo theo điều 26 Luật Đấu thầu, để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tranh giành lành mạnh; củng cố lòng tin cho một vài nhà đầu tư; làm lợi cho ngân sách nhà nước và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *