Không bổ sung quy hoạch vùng trời, không gian ngầm dưới lòng đất

Quốc hội không bổ sung thêm quy hoạch vùng trời và quy hoạch không gian ngầm dưới lòng đất vào dự thảo Luật Quy hoạch vừa được thông qua.

Sáng nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch có mật độ tán thành 88,19% (tương ứng có 433/455 đại biểu tham dự biểu quyết).

(Ảnh minh họa: KT)

(Ảnh minh họa: KT)

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến yêu cầu bổ sung “quy hoạch vùng trời”, “quy hoạch không gian ngầm dưới lòng đất” vào hệ thống quy hoạch.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Luật Biên giới quốc gia đã khẳng định biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam là 1 số con phố và mặt thẳng đứng theo 1 số con phố đây để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, 1 số đảo, 1 số quần đảo trong đây có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của Việt Nam.

Ông Thanh nêu rõ: Các khái niệm quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đều được định nghĩa theo hướng là việc phân vùng và liên kết vùng, chia sẻ sử dụng không gian có tính chiến lược và thống nhất, trong đây có không gian biển, không gian mặt đất, không gian ngầm dưới đất, không gian trong lòng biển, không gian đáy biển, không gian dưới đáy biển và không gian vùng trời của lãnh thổ quốc gia.

Riêng đối có vùng trời ở 1 độ cao nhất định còn chịu sự điều chỉnh của 1 số Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không bổ sung thêm quy hoạch vùng trời và quy hoạch không gian ngầm dưới lòng đất vì đã được bao hàm trong 1 số quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, ông Vũ Hồng Thành trình bày.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Về điều chỉnh quy hoạch, có ý kiến đồng tình có quy định cho phép quy hoạch thấp hơn điều chỉnh trước quy hoạch cao hơn và việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn sau khi đã xin chủ trương của cơ quan chọn lọc hoặc phê duyệt quy hoạch cao hơn. Quy định này bảo đảm tính linh hoạt trong trường hợp quy hoạch cấp dưới cần phải điều chỉnh, có thể ảnh hưởng tới quy hoạch cấp trên mà quy hoạch cấp trên chưa được điều chỉnh kịp thời. Một số ý kiến yêu cầu không cho phép điều chỉnh quy hoạch thấp hơn nếu việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để bảo đảm tính tiêu chuẩn và kỷ luật trong hệ thống quy hoạch quốc gia, dự thảo Luật Quy hoạch không cho phép điều chỉnh quy hoạch thấp hơn nếu việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng 1 số căn cứ điều chỉnh quy hoạch có sự chồng chéo và khó ứng dụng trên thực ở.

Ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh: Việc quy định 1 số căn cứ để điều chỉnh quy hoạch vừa cần bảo đảm linh hoạt khi xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển vừa phải nghiêm ngặt để tránh tùy tiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Đây chỉ là 1 số căn cứ để điều chỉnh, còn việc điều chỉnh phải tuân thủ 1 số điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền đã quy định trong dự thảo Luật Quy hoạch. Về căn bản, cấp có thẩm quyền chọn lọc và phê duyệt quy hoạch có quyền điều chỉnh quy hoạch thấp hơn trước mà không cần phải chờ điều chỉnh quy hoạch cao hơn khi phát sinh 1 số điều kiện trên thực ở, bảo đảm tiêu chuẩn không làm ảnh hưởng đến quy hoạch cao cấp hơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội giải trình./.

Luật Quy hoạch vừa được Quốc hội thông qua quy định rõ về Hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm:

Quy hoạch cấp quốc gia.

Quy hoạch cấp quốc gia gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia.

Quy hoạch vùng.

Quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo.

Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế độc đáodo Quốc hội quy định.

Quy hoạch thành thị, quy hoạch nông thôn.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *