Nghị định mới về PPP phải lên bàn Chính phủ ngay trong tháng 11 này

Cơ quan soạn thảo phải tiếp thu ý kiến của 1 vài bộ ngành về 1 vài vấn đề pháp lý có liên quan đến ủy quyền, phân cấp; tiến hành pháp luật nước ngoài đối có PPP …

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đã đi vào hoạt động, trình Chính phủ ban hành 1 vài Nghị định liên quan đến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đây, Phó thủ tướng đề nghị sớm trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP giải đáp Luật Đấu thầu về chọn lọc nhà đầu tư trong tháng 11/2017.

Cùng có đây phải đã đi vào hoạt động cơ chế chính sách bán hàng về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là việc làm cần thiết. Đây là vấn đề được toàn xã hội quan tâm; Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo cần sớm đã đi vào hoạt động để khắc phục các hạn chế, bất cập, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh lôi kéo đầu tư theo hình thức này.

Theo Văn phòng Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nghiên cứu kỹ thi công, trình Quốc hội ban hành Luật tạo cơ sở pháp lý cao, thống nhất, đồng bộ cho hình thức đầu tư PPP.

Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, việc sửa đổi, đã đi vào hoạt động Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP giải đáp Luật Đấu thầu về chọn lọc nhà đầu tư là rất cần thiết.

Về căn bản, Phó thủ tướng thống nhất 1 vài nội dung sửa đổi như dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối có 1 vài nội dung còn ý kiến khác nhau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc có 1 vài Bộ có liên quan để giải trình, tiếp thu, bảo đảm thống nhất trước khi trình Chính phủ, trong đây lưu ý chỉ kiến nghị 1 phương án, đặc thù là ý kiến của Bộ Tư pháp về 1 vài vấn đề pháp lý có liên quan đến ủy quyền, phân cấp; tiến hành pháp luật nước ngoài; nhắc lại nội dung của luật…

Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đã đi vào hoạt động, trình Chính phủ ban hành 1 vài nghị định thay thế hai nghị định trên ngay trong tháng 11 này.

Đầu tư 1 vài tuyến đường sắt thành phố Hà Nội theo PPP

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *