Phát Đạt sẽ trả dứt các khoản trái phiếu, nợ vay và lãi phát sinh tại ngân hàng Đông Á trước 31/11/2017

Hội đồng Quản trị đã biểu quyết thông qua chủ trương chấp nhận giao dịch 1 phần hoặc trọn vẹn Dự án The EverRich 2 và Dự án The EverRich 3 từ Công ty Phát Đạt cho một số nhà đầu tư để chi trả một số khoản trái phiếu, nợ vay và lãi phát sinh ở DongA Bank của Công ty Phát Đạt.

Ngày 24/11/2017, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-HĐQT về việc thông qua chủ trương chấp nhận giao dịch 1 phần hoặc trọn vẹn dự án khu nhà ở cao tầng ở Phường Phú Thuận (Dự án The EverRich 2) và Phường Tân Phú (Dự án The EverRich 3), Quận 7, Tp.HCM để chi trả một số khoản trái phiếu, nợ vay của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) phát sinh ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank).

Việc giao dịch 1 phần hoặc trọn vẹn Dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 sẽ được báo cáo thông qua ở Đại hội đồng cổ đông Công ty trong phiên họp gần nhất (chậm nhất là tháng 4/2018).

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị chấp nhận: một số khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay của Công ty Phát Đạt sẽ được Công ty Phát Đạt trả dứt điểm chậm nhất vào ngày 31/12/2017, và một số khoản lãi phát sinh sẽ được Công ty Phát Đạt trả dứt điểm chậm nhất vào ngày 30/06/2018.

Tuy nhiên, có sự nỗ lực và quyết tâm của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt khẳng định sẽ trả dứt điểm trọn vẹn một số khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay và một số khoản lãi phát sinh cho DongA Bank trước ngày 31/12/2017.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *