Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát diện tích đất tại doanh nghiệp trước khi cổ phần

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các bộ, ngành và địa phương về chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước GĐ 2016-2020.

Trong đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị rà soát trọn vẹn quy mô đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc có nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo, phê duyệt trước thời điểm chọn lọc cổ phần hóa; thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chủ động xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Được biết, mới đây Bộ Tài chính vừa mở bán dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào công ty và quản lý sử dụng vốn, tài sản ở công ty để trình Chính phủ ký ban hành.

Theo đây, Nhà nước sẽ rà soát và chọn lọc thu hồi các lô đất công ty sử dụng chưa thích hợp và không đúng quy hoạch để ngăn ngừa hiện trạng công ty tiếp tục nắm giữ trọn vẹn quy mô đất đang quản lý nhưng không thích hợp ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch của địa phương.

Đồng thời Bộ Tài chính bổ sung quy định về xử lý đất đai đối có các công ty quản lý nhiều đất, ở các địa điểm có lợi thế thương mại cao theo hướng đề nghị công ty có trách nhiệm thi công phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền tham khảo, chọn lọc trước khi ra chọn lọc chuyển sang công ty cổ phần.

Bên cạnh đây, dự thảo nghị định cũng quy định để tránh hiện trạng công ty ôm đất vàng gây thất thoát tài sản Nhà nước, việc định giá công ty sẽ đưa giá trị đất gồm cả đất thuê và giá trị công ty, trong đây có tính cả lợi thế địa điểm địa lý của khu đất. Việc tính giá trị địa điểm địa lý vào trong trường hợp công ty chọn lọc hình thức thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định Luật Đất đai phải chắc chắn qui định theo giá thị trường.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *