Quốc hội quyết làm cao tốc Bắc – Nam 118 nghìn tỷ đồng

Quốc hội đề nghị dự trù đầu tư để thực hiện dự án từ năm 2017 và căn bản đã đi vào hoạt động năm 2021…

Sáng 22/11, có phần lớn phiếu thuận, Quốc hội đã chọn lọc chủ trương đầu tư dự án xây dựng 1 số đoạn các con phố bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông GĐ 2017 – 2020.

Địa điểm cụ thể là từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế), từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Nghị quyết nêu rõ, GĐ 2017 – 2020 chuẩn bị đầu tư 654 km, chia thành một số dự án thành phần hoạt động độc lập, hình thức, diện tích đầu tư thích hợp có từng dự án thành phần.

Dự án ứng dụng một số công nghệ tiên tiến, tiên tiến, bảo đảm đề nghị an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức xây dựng và đẩy nhanh công đoạn thực hiện dự án.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 118.716 tỷ đồng bao gồm: 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư tham dự thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước GĐ 2016 – 2020 bố trí cho một số dự án quan trọng quốc gia và 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Trường hợp giải phóng mặt bằng rộng hơn mức quy định tại nghị quyết, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về diện tích và sử dụng vốn từ nguồn vốn được bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia.

Về công đoạn, Quốc hội đề nghị dự trù đầu tư để thực hiện dự án từ năm 2017 và căn bản đã đi vào hoạt động năm 2021.

Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Bảo đảm sự tranh giành bình đẳng giữa một số thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Đối có một số dự án thành phần đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) cần khắc phục các hạn chế, bất cập đã nêu trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiệm vụ của Chính phủ còn là xây dựng cơ chế huy động một số nguồn lực tham dự đầu tư dự án. Ban hành tiêu chí, qui định, phân bổ vốn nhà nước đầu tư tham dự thực hiện dự án hợp lý và cơ chế giám sát, quản lý nghiêm ngặt, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Đối có các dự án thành phần sử dụng tất cả vốn đầu tư công, nghiên cứu kỹ, ứng dụng phương án thu phí hợp lý để thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước.

Đối có một số dự án thành phần đầu tư công theo hình thức đối tác công tư, sau khi nhà đầu tư chuyển giao lại công trình, nghiên cứu kỹ tiếp tục thu phí để hoàn trả phần vốn đầu tư của Nhà nước.

Theo nghị quyết, giá sử dụng dịch vụ các con phố bộ của dự án được xác định theo qui định xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng thời kỳ làm cơ sở đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, bù đắp giá thành sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận của nhà đầu tư và lợi ích nhà nước. Bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch một số nhân tố hình thành giá.

Trường hợp dự án thành phần đấu thầu không chọn lọc được nhà đầu tư, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, chọn lọc.

Với chuẩn bị sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 -2020 cho các dự án đường sắt quan trọng và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách, nghị quyết đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, cho ý kiến trước khi chọn lọc.

Quốc hội cũng giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam bảo đảm tầm nhìn dài hạn theo hướng trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông thực hiện giải phóng mặt bằng theo diện tích 6 làn xe, riêng đoạn từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Túy Loan (Đà Nẵng) theo diện tích 4 làn xe và một số đoạn cửa ngõ trọng điểm kinh tế có lưu lượng xe lớn theo diện tích 8 làn xe.

Trên cơ sở đây, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc triển khai tiếp một số đoạn trên tuyến các con phố xa lộ Bắc – Nam phía Đông.

Yêu cầu của Quốc hội còn là Chính phủ hằng năm báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm về tình hình thực hiện dự án, tài liệu đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và công đoạn triển khai dự án.

Cao tốc Bắc – Nam: Tính toán như GĐ này đã chuẩn hay chưa?

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *