Sẽ thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera (VGC) còn 36% ngay trong 2018 và thoái hết trong 2019

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2829 cho ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2017 và thoái vốn nhà nước ở Viglacera. Đáng chú tâm Bộ Xây dựng thống nhất phương án giảm vốn nhà nước còn 36% ngay trong 2018 và thoái hết vốn trong năm 2019.

Trước đây, ở ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Viglacera vào tháng 4 vừa qua, Đại hội đã đặt ra mục tiêu tăng vốn điều lệ trong 2017 lên 4.483 tỷ đồng, tương ứng giảm mật độ có nhà nước ở Tổng công ty từ 78,82% xuống còn 53,96%. Đồng thời, Viglacera cũng thi công phương án và công đoạn thoái vốn nhà nước về 51% đến hết năm 2019.

Tuy nhiên, theo Văn bản mà Bộ Xây dựng gửi Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Viglacera) về việc phương án phát hành ESOP 2017 và chủ trương thoái vốn nhà nước ở Viglacera.

The đây, đối có phương án phát hành hơn 21,3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Vifglacera thực hiện theo Văn bản số 777/BXD-QLDN ngày 12/4/2017 của Bộ Xây dựng.

Đối có phương án thoái vốn nhà nước ở Viglacera. Bộ Xây dựng cho biết Người đại diện phối hợp có Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty:

Trình Bộ phương án giảm mật độ có vốn nhà nước ở Viglacera theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công ty có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn GĐ 2017-2020. Trong đây năm 2018 thoái vốn về mức 36% vốn điều lệ và hết năm 2019 thoái tất cả vốn còn lại, để Bộ tham khảo chấp thuận hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nếu vượt thẩm quyền.

Theo Ban lãnh đạo Viglacera, sau khi thực công ty thực hiện phát hành 21,35 triệu cổ phiếu ESOP 2017 thì mật độ vốn nhà nước ở Tổng Công ty giảm xuống còn 53%.

Cũng theo Văn bản 2829, Bộ Xây dựng đề nghị Viglacera tổ chức công khai, minh bạch việc chọn lọc đơn vị giải đáp có danh tiếng, năng lực và bí kíp, được phép cung cấp dịch vụ giải đáp xác định giá trị công ty, giải đáp thi công phương án mua bán vốn được Bộ Tài chính công nhận còn hiệu lực để xác định giá trị công ty và thi công phương án thoái vốn nhà nước ở Công ty mẹ – Tổng Công ty và ở công ty con, công ty liên kết, những khoản đầu tư tài chính.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *