Sổ đỏ cũ không phải đổi theo quy định mới

Trả lời ở buổi tọa đàm do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 25/11, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai (Bộ TN&MT) khẳng định, việc tiến hành Thông tư 33 chỉ nhằm làm rõ ích lợi của cá nhân có có tài sản nhà đất chung, hạn chế tranh chấp, đồng thời không làm phát sinh các thủ tục hành chính như lo ngại của dư luận.

Theo ông Phấn, Thông tư 33 có phạm vi điều chỉnh là các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình sử dụng đất. Trong khi đấy, theo quy định pháp luật hiện hành có 17 trường hợp biểu hiện tài liệu của người sử dụng đất trên sổ đỏ và hộ gia đình chỉ là 1 trong số 17 trường hợp đấy. Bản chất lần này chỉ điều chỉnh việc biểu hiện tài liệu của các chủ thể và là thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất.

Ông Phấn cho biết, quản lý đất đai trải qua các thời kỳ khác nhau, nhiều nội dung chỉ thích hợp có quy định của pháp luật ở thời điểm đấy. Trước đấy, Luật Đất đai 1998, Luật Đất đai 1993, chúng ta quy định chủ thể trong việc sử dụng quản lý đất đai là hộ gia đình. Qua các thời kỳ đã ghi tên của chủ gia đình hoặc chủ hộ gia đình trên sổ đỏ.

Tuy nhiên, khi phân khúc đất đai, quyền sử dụng đất được mở rộng, dẫn đến việc tên của người chủ sử dụng đất, người chủ gia đình không còn thích hợp, không còn thích ứng có điều kiện giai đoạn này. Quy định mới của Thông tư 33, do Bộ TN&MT ban hành sẽ xử lý hệ quả của quá trình trước đấy khi việc quản lý đất đai chưa tính đến vấn đề cá thể hóa quyền sử dụng đất như giai đoạn này, dẫn đến các tranh chấp chẳng thể giải quyết được trong thực ở.

Theo ông Phấn, sở dĩ thời gian qua 1 số người dân đã hiểu sai việc thành viên có tên trong hộ khẩu sẽ đồng thời được ghi vào sổ đỏ. Tuy nhiên, trên thực ở không phải bởi thế. Hộ gia đình theo quy định của Luật Đất đai là 1 chủ thể trong các chủ thể được cấp sổ đỏ. Những trường hợp cấp sổ đỏ có tên hộ gia đình phải chắc chắn các nhân tố: Có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng. Cùng sống chung và có tài sản đấyng góp, công sức đấyng góp chung vào hình thành nên tài sản đấy. Như vậy, không phải có tên trong hộ khẩu thì dĩ nhiên được ghi tên trên sổ đỏ. Chỉ có các người có quyền sử dụng đất mới được ghi trên sổ đỏ.

Trả lời câu hỏi, có các sổ đỏ đã cấp trước ngày 5/12/2017, người dân có phải thực hiện đổi sổ đỏ? ông Phấn cho biết, theo quy định ở Điều 98 Luật Đất đai, các sổ đỏ đã cấp trước đấy vẫn có giá trị pháp lý như thông thường. Việc cập nhật, chỉnh lý, bổ sung tên cho đúng theo quy định ở khoản 5 Điều 6 – Thông tư 33, là khi các chuyển nhượng thực hiện ở các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phải cập nhật đúng tên chủ thể là thành viên của hộ gia đình mà có chung quyền sử dụng đất.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Giảm 1 nửa thời gian cấp “sổ đỏ”

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *