Sổ đỏ ghi tên cả gia đình có thể sẽ gây ra nhiều bất cập, hệ lụy trong giao dịch mua bán nhà đất

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành về quy định mới này, vừa được quy định ở Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ 5/12 tới. Thay vì chỉ ghi tên chủ hộ như thường thấy, theo quy định mới từ ngày 5/12/2017 cả gia đình sẽ cộng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là Sổ đỏ).

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 33/2017 quy định chi tiết 1 số điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của một số thông tư giải đáp thi hành Luật Đất đai. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/12/2017.

Theo đây, Thông tư số 33/2017 đã sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đây ghi họ tên, năm sinh, tên và số pháp lý nhân thân của chủ hộ gia đình…

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng thứ hai ghi “Cùng sử dụng đất, cộng có tài sản gắn liền có đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng có tài sản) có … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số pháp lý nhân thân của các thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền có tài sản gắn liền có đất).

Như vậy, Thông tư 33/2017 đã bổ sung thêm đối tượng là “các thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng quy định này cũng sẽ gây ra nhiều bất cập, rắc rối. Chẳng hạn, có các gia đình có nhiều thành viên, nhiều thế hệ cộng sống thì sổ đỏ phải ghi đầy đủ tài liệu của một số thành viên trong hộ gia đình sẽ gây gặp khó phức tạp đối có cán bộ thụ lý hồ sơ. Ví dụ như dễ gây nhầm lẫn tài liệu; tài liệu nhân thân từng thành viên có thể một sốh tân…

“Trước mắt sẽ gây gặp khó, sức ép hơn cho cơ quan cấp sổ đỏ việc xác định một số thành viên sẽ ghi trong giấy chứng nhận, nhất là sổ đỏ được cấp lần đầu. Bởi trong thực tiễn, việc xác định một số thành viên đối có nhiều trường hợp không phải tiện dụng chứng minh (nhiều trường hợp phải có phán quyết của tòa án), nhất là đối có một số hộ gia đình quá đông người và có sự biến động về một số thành viên trong từng thời kỳ”, 1 luật sự nhận định.

Còn theo LS Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, quy định này sẽ gây nhiều phiền toái cho người dân trong việc xác định một số thành viên. Rất nhiều gia đình không còn pháp lý, hay con cái ở xa hoặc đi nước ngoài chẳng thể xác minh được.

Khi đây, họ có thể buộc phải kê khai theo hướng cắt giảm thành viên hoặc cắt giảm các người thừa kế để làm được pháp lý. Rồi việc một sốh tân một số thành viên trong gia đình trên sổ đỏ cũng làm tăng một số thủ tục liên quan đến cập nhật tài liệu, chia thừa kế trong người dân ở một số vùng nông thôn, miền núi chưa quen có các quy định pháp luật này.

Cũng về vấn đề này, TS. LS Bùi Quang Tín khẳng định rằng một số quy định trên chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều hệ lụy trong một số chuyển nhượng chuyển nhượng bất động sản trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng ta phải đặt một số quy định này dưới lăng kính của Bộ Luật Dân sự, xem có thích hợp hay không. Đặc biệt, ích lợi của một số thành viên vị thành niên có được chắc chắn hay không khi họ chưa có tiếng nói chọn lọc. Một vấn đề khác, Thông tư này có tính đến một số trường hợp nhiều hộ gia đình đang chờ xin cấp sổ đỏ hay không, hay chỉ chính thức một sốh tân có một số trường hợp xin cấp từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

“Trong khi chúng ta đang tiến tới đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng việc bỏ hẳn sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân thì quy định này lại tạo ra nhiều cái không cần thiết. Việc này sẽ tạo ra sự lúng túng trong công tác ký cấp sỏ đỏ cho rất nhiều trường hợp”, LS. Tín nói thêm.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM đặt vấn đề quy định này được ban hành khi này có cần thiết hay không? Thông tư 33 của Bộ này đưa ra không sai, bởi thích hợp có một số nội dung của Luật Đất đai, tuy nhiên cơ quan chủ quản chưa có 1 một sốh giải đáp và truyền thông thỏa đáng để công luận hiểu rõ hơn. Vấn đề này dù muốn hay không cũng tác động không nhỏ đến một số chuyển nhượng nhà đất trong thời gian tới, bởi chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không mong muốn, nhất là có 1 thành viên chưa đủ tuổi thành niên có tên trên sổ đỏ.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *