Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo qui luật kinh tế thị trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Bộ TNMT cho biết, sau hơn 3 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai, 1 số văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được ban hành đã góp phần giải quyết được 1 số vướng mắc trong tổ chức thi hành trước đây; bảo đảm quyền và lợi ích cho người sử dụng đất và giúp cho việc triển khai thi hành Luật có hiệu quả hơn, không để gây ách tắc, phiền hà cho công ty và người dân.

Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Bên cạnh đây, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư đã có chuyển biến rõ rệt, hạn chế tối đa việc thu hồi đất “tùy tiện”, làm ảnh hưởng đến ích lợi của người sử dụng đất. Tuy vậy, giai đoạn này nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác và phát huy đầy đủ.

Nhiều dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, còn lãng phí, hiệu quả sử dụng thấp; cơ chế tạo quỹ đất để đấu giá chưa được quan tâm thực hiện; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai vẫn cao (chiếm 70%).

Bộ TNMT cho biết đang tổ chức lấy ý kiến về đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai phải thích hợp có quan điểm, cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; thích hợp có đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước, phát triển nền kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TNMT), trọng tâm sửa đổi Luật Đất đai lần này là tập trung sửa đổi 1 số chính sách bán hàng liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, quản lý sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

“Hiện nay trong định hướng sửa đổi, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế tiếp cận đất đai để đất đai có thể tiện lợi tham dự vào phân khúc quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp có thể thuận lợi trong vấn đề tiếp cận. Những chính sách bán hàng chuẩn bị đặt ra là làm thế nào để 1 số công ty có thể tiếp cận được đất nông nghiệp thông qua phân khúc, hạn chế tối đa vấn đề thu hồi đất nông nghiệp để giao hoặc cho 1 số công ty thuê.

Một mặt chúng tôi cũng sẽ đã đi vào hoạt động 1 số quy định về thủ tục hành chính, có 1 số tổ chức phát triển quỹ đất để thu gom 1 số đất nông nghiệp nhàn rỗi, tạo quỹ đất nông nghiệp tạo điều kiện cho công ty nông nghiệp tiếp cận”, bà Hoàng Thị Vân Anh tài liệu thêm.

Tại hội thảo, 1 số đại biểu đại diện 1 số sở, ngành địa phương, 1 số nhà khoa học đã đề xuất, kiến nghị sửa đổi 1 số quy định: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quá trình chuyển dịch đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai…

Về việc bồi thường hỗ trợ tái an cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất, ông Bùi Duy Cường, Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Nội cho rằng, danh mục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi quy định thời gian trong 3 năm thay vì hàng năm như trước đây; kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cần tăng tính chủ động khi thực hiện, đảm bảo thủ tục hành chính.

Ông Bùi Duy Cường cho biết: “Về việc nhận mua bán quyền sử dụng đất để thực hiện 1 số dự án đầu tư, chúng tôi kiến nghị Bộ nghiên cứu tham khảo đối có dự án đầu tư mà thực hiện theo hình thức nhận mua bán, không thuộc đối tượng thu hồi đất sẽ cho phép ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc thu hồi, trong 30 ngày mà không thỏa thuận được có 1 số hộ dân sẽ cho phép huyện thực hiện thu hồi đất để tháo gỡ cho 1 số nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án”./.

Luật Đất đai sẽ được sửa thế nào?

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *