Tăng cường quản lý đất đai xung quanh sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án sân bay Long Thành.

Để chắc chắn hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án sân bay Long Thành, ổn định tình hình quản lý đất đai xung quanh dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo những cơ quan, lực lượng công dụng triển khai ngay những nhữngh thức cần thiết để phòng, chống, xử lý, ngăn chặn tuyệt đối những trường hợp đầu cơ, mua, phân phối, mua phân phối, thi công nhà, đất khu vực xung quanh dự án trái quy định của pháp luật, lợi dụng chính sách phân phối hàng đất đai của nhà nước để trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào. Yêu cầu thực hiện đúng dự toán đã được phê duyệt. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời không ngừng nghỉ tuyên truyền, vận động người dân, những tổ chức liên quan, nhất là những tổ chức, công ty, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực BDS trên địa bàn, tuân thủ nghiêm, tuyệt đối không lấn chiếm, tái lấn chiếm, không vi phạm những quy định của pháp luật về đất đai đồng thời ủng hộ công tác quản lý đất đai của chính quyền, nhất là đối có khu vực sân bay.

Công khai đầy đủ những tài liệu liên quan đến cơ chế, chính sách phân phối hàng và công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước đối có khu vực sân bay.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham dự công tác quản lý đất đai trên địa bàn về trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, tích cực tham dự phát hiện, đấu tranh kiên quyết có những hiện tượng móc ngoặc, tiếp tay cho những vi phạm về đất đai, nhất là khu vực xung quanh dự án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối có công tác quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án của chính quyền cơ sở. Kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập, không để phát sinh khiếu kiện, khiếu nại; xử lý nghiêm theo quy định những vi phạm pháp luật trong công tác này.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn, đặc trưng là khu vực xung quanh dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đây tập trung vào khu vực sân bay, kịp thời phát hiện và chủ động giải đáp địa phương khắc phục những vướng mắc, bất cập, thiết sót phát sinh.

Các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai triển khai khẩn trương những nhiệm vụ được giao ở Công văn số 1165/TTg-CN ngày 10/8/2017. Khi có kết quả, cần công khai, tài liệu cho người dân biết.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *