Tập đoàn nào lập quy hoạch tổng thể đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong?

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về mặt chủ trương cho phép Tập đoàn giải đáp Boston (BCG) lập quy hoạch tổng thể Đặc khu Hành chính – Kinh tế Bắc Vân Phong.

Trong cuộc họp có một vài sở, ngành, đơn vị liên quan ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị đơn vị giải đáp BCG cần phối hợp có Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thực hiện một vài trình tự thủ tục theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời khảo sát thực ở, lập kế hoạch chi tiết hơn có các đề xuất cụ thể về định hướng tổng thể phát triển, mô hình phát triển kèm theo chính sách bán hàng đối có một vài ngành nghề sẽ phát triển trong Đặc khu Hành chính – Kinh tế Bắc Vân Phong.

Ngoài ra, BCG cần phải lưu ý các mô hình, ý tưởng này phải có đặc biệt riêng, dựa trên các tiềm năng, thế mạnh có sẵn của Khánh Hòa nhưng không tranh đua có các đặc khu khác của Việt Nam (Vân Đồn, Phú Quốc), mà phải tranh đua được có quốc tế.

Ông Lê Đức Vinh cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phải phối hợp có đơn vị giải đáp về việc dự tính hồ sơ, thủ tục pháp lý để chắc chắn công đoạn đề ra.

Trước đây, ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chấp nhận về chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và điều chỉnh Quy hoạch chung thi công khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng Bắc Vân Phong.

Về việc chọn lọc và chỉ định thuê giải đáp nước ngoài lập quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận về tiêu chuẩn, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục chọn lọc và chỉ định thuê giải đáp nước ngoài theo quy định ở Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

Tập đoàn Tư vấn Boston (The Boston Consulting Group) của Mỹ là tập đoàn có nhiều năm bí kíp, hiện đứng thứ 3 trên địa cầu về lĩnh vực giải đáp. BCG tham dự giải đáp cho nhiều chính phủ và đô thị trên địa cầu về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đề xuất của đơn vị giải đáp, công đoạn lập quy hoạch tổng thể là 6 tháng, trong đây bao gồm một vài vận hành: Xây dựng chiến lược, vận động nhà đầu tư, khắc họa chi tiết mô hình, hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *