Thanh tra Chính phủ đề nghị truy thu thuế hơn 300 tỷ của dự án Kim Văn – Kim Lũ, chủ đầu tư Vinaconex 2 nói gì?

Số tiền sử dụng đất dự án phải nộp sau khấu trừ giải phóng mặt bằng là 447,867 tỷ đồng, tính đến thời điểm này, Công ty đã nộp 377,867 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Số còn lại Công ty sẽ đã đi vào hoạt động nộp trong năm 2017.

Đó là 1 trong những nội dung chính ở văn bản Vinaconex 2 gửi Chủ tịch UBND thành thị Hà Nội báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất dự án Khu thành thị mới Kim Văn – Kim Lũ.

Trước đây, ở kết luận của Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội kiểm tra, tham khảo, xử lý và thu hồi về ngân sách số tiền sử dụng đất 483.053,0 triệu đồng, do chủ đầu tư dự án lô CT2 thuộc Dự án Khu thành thị Kim Văn – Kim Lũ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; trong đây: Công ty Vinaconex2 phải nộp 340.597,0 triệu đồng và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên phải nộp 142.456,0 triệu đồng (sau khi UBND Thành phố chỉ đạo xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp theo đúng quy định).

Theo văn bản của Vinaconex 2 gửi chủ tịch Hà Nội, cho biết theo chọn lọc số 528/QĐ-TTCP ngày 19/3/2015 của Tổng thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra những dự án trên địa bàn thành thị Hà Nội trong đây có dự án Khu thành thị mới Kim Văn – Kim Lũ ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành thị Hà Nội do Công ty CPXD số 2 làm chủ đầu tư, thời điểm thực hiện thanh tra dự án là tháng 10-11/2015. Tuy nhiên, cho đến nay Vinaconex 2 chưa nhận được kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ về dự án.

Cụ thể, ngay sau khi được UBND Thành phố Hà Nội cho phép làm chủ đầu tư và giao đất để thực hiện dự án, Công ty CPXD số 2 – Vinaconex đã áp dụng ngay công tác giải phóng mặt bằng (bắt đầu từ tháng 12/2010) và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án (bắt đầu từ tháng 8/2011).

Đến tháng 5/2012, hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án trên tổng diện tích được giải phóng mặt bằng đã đã đi vào hoạt động về căn bản. Công ty CPXD số 2 lập hồ sơ trình Sở Tài chính và Liên ngành thông qua suất đầu tư tạm tính của dự án và được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt ở chọn lọc số 6597/UBND-KT ngày 9/9/2013.

Mặt khác, quy hoạch chi tiết 1/500 dự án được phê duyệt từ năm 2007 không còn thích hợp, cần điều chỉnh để thích hợp có Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, 1 số ô đất thuộc khu thành thị Kim Văn – Kim Lũ (ô đất CT1 xây dựng nhà ở cao tầng, ô đất PT, TH xây dựng trường học, ô đất NT xây dựng trường mầm non) đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cần cập nhật vào quy hoạch chung tổng thể dự án.

Trên cơ sở giải đáp của những sở ban ngành chuyên môn, Công ty đã lập hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tổng thể dự án trình Sở Quy hoạch thiết kế và UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Đến ngày 10/3/2014, UBND Thành phố Hà Nội có chọn lọc số 1360/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 dự án.

Sau khi đã đi vào hoạt động công tác trên, Công ty đã đẩy nhanh công đoạn làm việc có đơn vị giải đáp, Sở ban ngành có liên quan để xác định tiền thuế sử dụng đất của dự án. Nhưng do có sự nhữngh tân về đơn vị chủ trì xác định tiền thuế sử dụng đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường, biện pháp và cơ sở xác định tiền thuế sử dụng đất phải theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường nên Công ty đã phải áp dụng 2 lần điều chỉnh chọn lọc giao đất: chọn lọc số 63/QĐ-UB ngày 8/1/2015 và chọn lọc số 4537/QĐ-UBND ngày 11/9/2015.

Ngày 10/11/2015, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 7996/UBND-TNMT chấp nhận có đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường ở văn bản số 6899/STNMT-KTĐ: Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối có Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 đối có phần tổng diện tích thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại (đã trừ phần tổng diện tích đất đã hợp tác đầu tư có Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên; sau khi Đoàn thanh tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội ở văn bản số 7280/UBND-TNMT ngày 15/10/2015 có kết luận chính thức sẽ xác định nghĩa vụ tài chính đối có phần tổng diện tích đã hợp tác đầu tư có Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên).

UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và Liên ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp để thẩm định phương án tính tiền sử dụng đất của dự án thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, những bước xác định giá. Ngày 7/9/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt chọn lọc số 4876/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu thành thị mới Kim Văn – Kim Lũ do Công ty Cổ phần xây dựng số 2 làm chủ đầu tư.

Trong đây, phê duyệt tiền sử dụng đất của khu đất cao tầng CT2 (tổng diện tích do Vinaconex 2 thực hiện đầu tư 4.974,3 m2) là 199.643.524.408 đồng; Phê duyệt tiền sử dụng đất của khu đất thấp tầng TT2, TT3 (tổng diện tích 7.230,2 m2) là 306.971.295.556 đồng.

Giá trị tiền sử dụng đất được duyệt thích hợp có giá trị sử dụng đất của những lô đất cộng khu vực (hệ số thu tiền sử dụng đất cao tầng được duyệt là 1,62 cao hơn hệ số quy định ở chọn lọc số 188/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 của UBND Thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng k=1,6).

Theo Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 7/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, thông báo số 23090/TB-CCT ngày 12/09/2016 và thông báo số 15776/TB/CCT/trB ngày 18/7/2017 của Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp sau khấu trừ giải phóng mặt bằng là 447,867 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, Công ty đã nộp 377,867 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Số tiền sử dụng đất còn phải nộp là 70 tỷ đồng.

Cũng theo Vinaconex 2 tài liệu, hiện Công ty đang bị những chủ đầu tư cấp 2 chiếm dụng vốn số tiền 113,624 tỷ đồng là giá thành giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật chưa được chi trả (của những chủ đầu tư cấp 2 là Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, độc đáo Công ty cổ phần giáo dục Đông Đô 92 tỷ đồng). Về việc này, Công ty đã gửi nhiều văn bản báo cáo UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tài chính, Cục thuế thành thị Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Đại Kim đề nghị giúp đỡ, tháo gỡ gặp khó cho Doanh nghiệp.

Cũng theo Vinaconex 2, công ty đang nỗ lực để đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tiền sử dụng đất (trong vòng 1 năm Công ty đã huy động và nộp ngân sách số tiền 377,867 tỷ đồng). Số tiền còn lại (70 tỷ đồng) Công ty cam đoan đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tiền sử dụng đất trong năm 2017.

Cũng trong văn bản này, Vinaconex 2 báo cáo thêm về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án. Trên tổng diện tích ô đất CT2 Công ty đã được phê duyệt tiền sử dụng đất của dự án; gồm 3 tòa cao tầng (B, C,D); trong đây tòa D đã đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng và cư dân đã được cấp giấy chứng nhận có căn hộ cao tầng; tòa C đã đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng (đã được cục PCCC thẩm định cấp giấy chứng nhận, cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng), Công ty đang lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận; Tòa B đang xây dựng.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *