Thiếu vốn, xin cơ chế “vượt rào” cho sân bay Long Thành

Chính phủ yêu cầu Quốc hội 1 số cơ chế đặc biệt để triển khai dự án sân bay Long Thành…

Gửi tờ trình báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái an cư sân bay Long Thành, Chính phủ trình bày gặp khó về vốn và xin 1 số cơ chế đặc biệt.

Theo đây, tổng mức đầu tư của dự án dao động 23.049 tỷ đồng Tuy nhiên, có nguồn vốn chuẩn bị thu hồi được dao động 3.022 tỷ đồng từ việc khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất chưa thi công hạ tầng thì thực chất tổng kinh phí dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư dao động 20.027 tỷ đồng.

Chính phủ trình bày, trước mắt, trong GĐ đến 2020, nhu cầu vốn cho dự án dao động 10.821,6 tỷ đồng. Đến nay, dự án mới bố trí 5.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vì vậy cần tiếp tục bổ sung nguồn vốn.

Cần cơ chế đặc biệt

Trước gặp khó về nguồn vốn giai đoạn này, ngoài những chính sách bán hàng đặc biệt thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt, Chính phủ cho rằng Quốc hội cần có những cơ chế đặc biệt để triển khai dự án.

Cụ thể, khoản 6, điều 16, Luật Đầu tư công năm 2014 quy định những hành vi bị cấm trong đầu tư công: “Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được chọn lọc chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng thi công căn bản.

Chính phủ yêu cầu không tiến hành khoản này, mà giao Chính phủ thi công những chính sách bán hàng cụ thể huy động những nguồn vốn để thực hiện thu hồi đất…, trong đây có việc cho những nhà đầu tư, công ty khai thác hàng không ứng vốn để thực hiện

Điểm 1, khoản 1, điều 64, Luật Đất đai năm 2013 quy định những trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc công đoạn sử dụng đất chậm 24 tháng so có công đoạn ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng có mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối có thời gian chậm công đoạn thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền có đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Chính phủ cũng yêu cầu không tiến hành quy định này mà được khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được giao chưa thi công hạ tầng và không phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng có mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không bị thu hồi đất khi chưa đưa đất vào sử dụng theo công đoạn thực hiện dự án.

Ngoài những chính sách bán hàng hiện hành, Chính phủ cho rằng cần có hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng lương có mức 21.000.000 đồng như đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo cũng nêu rõ, 1 phần nguồn vốn cho dự án chuẩn bị huy động từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để thi công những công trình thương mại và dịch vụ, khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái an cư, nguồn thu từ việc cho thuê đất ngắn hạn đối có những khu vực chưa triển khai thi công những hạng mục công trình của dự án sẽ được hoàn trả ngân sách.

Tuy nhiên, có đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng thì việc thu hồi những nguồn vốn nêu trên cần phải có thời gian (thu hồi sau khi giao đất tái an cư, cho thuê đất). Vì vậy, trước mắt ngân sách cần ứng đủ vốn để thực hiện dự án, nguồn thu này sẽ được cân đối hoàn trả ngân sách và yêu cầu bố trí cho dự án sân bay Long Thành.

Chưa tách bạch kinh phí

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Chính phủ mới chỉ làm rõ được tổng mức đầu tư dự án, công đoạn phân bổ nguồn vốn, mà chưa làm rõ phương pháp cụ thể huy động phần vốn còn thiếu cho việc giải phóng mặt bằng dự án.

Mặt khác, báo cáo còn chưa tách bạch được những kinh phí phục vụ dự án sân bay Long Thành có những dự án khác như kinh phí thu hồi đất, bồi thường để thực hiện thi công khu tái an cư, nghĩa trang.

Việc chưa tách bạch những kinh phí này dẫn đến tăng tổng mức đầu tư thi công dự án. Suất vốn đầu tư theo hộ dân (4,74 tỷ đồng/hộ) là khá cao so có những dự án khác.

Tuy nhiên, có nhìn nhận đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng thường gặp nhiều gặp khó trong việc huy động vốn ngoài ngân sách để thực hiện, cơ quan thẩm tra yêu cầu Chính phủ tiếp tục rà soát, có phương pháp huy động vốn thích hợp.

Trường hợp chẳng thể huy động những nguồn khác, yêu cầu Chính phủ trình Quốc hội tham khảo, bố trí vốn bổ sung từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước GĐ 2016-2020 để thực hiện công tác này.

Với cơ chế đặc biệt Chính phủ đề xuất, căn bản được cơ quan thẩm tra tán thành. Riêng mức hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng, cơ quan thẩm tra yêu cầu yêu cầu thực hiện theo phương án 2 có mức hỗ trợ 10,5 triệu đồng/hộ để không quá chênh lệch so có mức hỗ trợ của dự án Bến Lức – Long Thành (9 triệu đồng/hộ) trước đây.

Đại gia muốn ‘bắt tay’ Trung Quốc xây sân bay Long Thành là ai?

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *