Thủ tướng: Ngăn chặn tuyệt đối đầu cơ đất đai trái luật quanh sân bay Long Thành

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thủ tướng về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn và khu vực xung quanh dự án…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án sân bay Long Thành.

Theo văn bản truyền đạt của Văn phòng Chính phủ, để chắc chắn hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án sân bay Long Thành, ổn định tình hình quản lý đất đai xung quanh dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo những cơ quan, lực lượng tính năng triển khai ngay những nhữngh thức cần thiết để phòng, chống, xử lý, ngăn chặn tuyệt đối những trường hợp đầu cơ, mua, phân phối, mua phân phối, thi công nhà, đất khu vực xung quanh dự án trái quy định của pháp luật, lợi dụng chính sách phân phối hàng đất đai của nhà nước để trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào.

Yêu cầu thực hiện đúng dự toán đã được phê duyệt. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng đề nghị không ngừng nghỉ tuyên truyền, vận động người dân, những tổ chức liên quan, nhất là những tổ chức, công ty, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực BĐS trên địa bàn, tuân thủ nghiêm, tuyệt đối không lấn chiếm, tái lấn chiếm, không vi phạm những quy định của pháp luật về đất đai đồng thời ủng hộ công tác quản lý đất đai của chính quyền, nhất là đối có khu vực sân bay.

Thủ tướng đề nghị tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham dự công tác quản lý đất đai trên địa bàn về trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, tích cực tham dự phát hiện, đấu tranh kiên quyết có những hiện tượng móc ngoặc, tiếp tay cho những vi phạm về đất đai, nhất là khu vực xung quanh dự án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối có công tác quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án của chính quyền cơ sở. Kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập, không để phát sinh khiếu kiện, khiếu nại; xử lý nghiêm theo quy định những vi phạm pháp luật trong công tác này.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng và trước pháp luật về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn, đặc thù là khu vực xung quanh dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đây tập trung vào khu vực sân bay, kịp thời phát hiện và chủ động giải đáp địa phương khắc phục những vướng mắc, bất cập, thiết sót phát sinh.

Các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai triển khai khẩn trương những nhiệm vụ được giao ở Công văn số 1165/TTg-CN ngày 10/8/2017. Khi có kết quả, cần công khai, tài liệu cho người dân biết.

Tăng cường quản lý đất đai xung quanh sân bay Long Thành

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *