TP.HCM: Thí điểm một cửa liên thông điện tử trong cấp phép xây dựng

UBND TP.HCM đã ban hành quy trình thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Theo đây, quy trình này tiến hành cho loại công trình xây dựng sử dụng vốn khác thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ xây dựng và cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng (ngoại trừ công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng).

Chủ đầu tư có thể chọn lọc tiến hành quy trình này hoặc quy trình bình thường khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình.

Quy trình này thực hiện thí điểm trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 5/10/2017.

Nội dung đáng chú tâm trong quy trình thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa trong cấp phép xây dựng đây là người dân chỉ cần mất 42 ngày để đã đi vào hoạt động một vài thủ tục cấp giấy phép xây dựng chứ không còn là 122 ngày như trước đây.

Đồng thời, cá nhân, tổ chức nộp và nhận hồ sơ ở 1 cửa là Sở Xây dựng. Sau khi nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu và nhận tài liệu về tình hình xử lý hồ sơ ở hệ thống 1 cửa điện tử của đô thị, hộp thư điện tử và tin nhắn liên hệ cá nhân.

Ngoài ra, tất cả thủ tục và quy trình cấp giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện công khai trên Trang tài liệu điện tử Sở Xây dựng, hệ thống 1 cửa điện tử đô thị để người dân có thể chuyển nhượng, theo dõi và giám sát.

Theo UBND TP.HCM, cơ chế 1 cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng là biện pháp giải quyết cộng khi một vài thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ xây dựng, cấp giấy phép xây dựng do cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết ở Sở Xây dựng.

Đồng thời, tổ chức liên thông một vài nội dung liên quan có một vài cơ quan có thẩm quyền, để thực hiện một vài thủ tục thẩm duyệt, lấy ý kiến về bảo vệ môi trường, đất đai, quy hoạch thiết kế.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *