TPHCM đấu giá quyền sử dụng đất lô 7-1 dự án khách sạn nghỉ dưỡng 2.700 tỷ đồng trong KĐT Thủ Thiêm

Liên quan đến việc chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn nghỉ dưỡng đô thị ở lô đất ký hiệu 7-1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP đã chấp thuận quy trình đấu giá quyền sử dụng đất cho ô đất này.

UBND đô thị giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận chắc chắn những đối tượng tham dự đấu giá không vi phạm pháp luật về đất đai đối có dự án khác.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản căn cứ vào những điều kiện tham dự đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, ra mắt công khai danh sách những đối tượng đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện tham dự đấu giá.

Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao xác định giá trị công trình dự án để xác định vốn thuộc có, làm cơ sở thực hiện dự án đối có đối tượng tham dự đấu giá.

Được biết, Dự án Khách sạn nghỉ dưỡng đô thị ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng giá thành thực hiện dao động 2.700 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất có qui mô 74.393,39 m2 (bao gồm qui mô đất hành lang bảo vệ kênh rạch) có tầng cao tối đa là 10 tầng. Trong đây, qui mô sàn thi công là 100.000 m2.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *