TPHCM kiến nghị tăng mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng lên 1,5 lần

Để hài hòa và thống nhất giữa một vài tỉnh, đô thị, UBND TP vừa kiến nghị HĐND TP tăng mức thu lệ phí cấp giấy phép thi công trên địa bàn TP thích hợp có Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 cũng như điều kiện của TPHCM.

Cụ thể, mức thu đối có nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép, công trình khác là 150.000 đồng/giấy phép. Đối có trường hợp gia hạn, cấp lại, điều chỉnh thì mức thu là 15.000 đồng/giấy phép.

Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công có một vàih mạng được miễn thu lệ phí. Tổ chức, cá nhân tham dự dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép thi công nhà ở riêng lẻ được giảm 50% mức thu (37.000 đồng/giấy phép).

Được biết, theo quy định giai đoạn này, mức thu lệ phí cấp giấy phép thi công hiện đang tiến hành ở TP.HCM như sau: nhà ở riêng lẻ của người dân: 50.000 đồng/giấy phép; một vài công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép; gia hạn: 10.000 đồng/giấy phép.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *