TPHCM nghiên cứu đề án quy hoạch khu Đông Bắc

TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án quy hoạch khu Đông Bắc TP (các quận 2, 9, Thủ Đức), Khu Công nghệ cao và Đại học quốc gia TP thành khu Đô thị sáng tạo, kết nối nghiêm ngặt.

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, UBND Thành phố đã giao UBND quận Thủ Đức phối hợp có các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ các gặp khó, vướng mắc liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái an cư của dự án Khu thành phố Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao chủ trì, phối hợp có Đại học Quốc gia TP rà soát, nghiên cứu Đề án quy hoạch khu Đông Bắc TP (các quận 2, 9, Thủ Đức), Khu Công nghệ cao và Đại học quốc gia TP thành khu Đô thị sáng tạo, kết nối nghiêm ngặt, hiệu quả các tính năng nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, dịch vụ; hướng đến mục tiêu khu thành phố sáng tạo trở thành hạt nhân của TPHCM và khu vực thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; báo cáo UBND TP trong tháng 12/2017.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *