Từ 5/12, ‘sổ đỏ’ sẽ phải ghi đầy đủ tên các thành viên gia đình

Từ ngày 5/12 tới, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) sẽ phải ghi đầy đủ những thành viên trong gia đình cộng sử dụng đất.

Đề xuất sang tên sổ đỏ cũng phải nộp thuế VAT Hà Nội cấp ‘sổ đỏ’ đạt 98% ở khu dân cư Hành trình 13 năm làm sổ đỏ của 1 thương binh Xử lý vụ cấp sổ đỏ đất quốc phòng

Theo Thông tư số 33/2017 vừa được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết Nghị định số 01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những thông tư giải đáp thi hành Luật Đất đai, có việc sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 23/2014.

Theo đấy, Thông tư 33/2017 có hiệu lực từ ngày 5/12/2017, ‘sổ đỏ’ sẽ ghi tên những thành viên trong gia đình cộng sử dụng đất.

Cụ thể, đối có hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đấy ghi họ tên, năm sinh, tên và số pháp lý nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng thứ hai ghi “Cùng sử dụng đất, cộng có tài sản gắn liền có đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng có tài sản) có … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số pháp lý nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền có tài sản gắn liền có đất).”

Cũng theo Thông tư số 33, trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chọn lọc (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện chọn lọc thi hành án;…); thứ hai ghi lý do sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định ở Thông tư này. Ví dụ: “Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”.

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi lý do sử dụng đất theo hình thức quy định, thích hợp có hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính có Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất đối có đất có lý do nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì ghi “Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Theo lý giải của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, đấy là 1 trong những biện pháp để loại bỏ hiện trạng lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và xóa bỏ hiện trạng người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, song có sự “lằng nhằng” do không được sự chấp nhận, chấp thuận của những thành viên trong hộ gia đình ngoài chủ hộ.

Đại diện văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cho biết, về bản chất việc ghi tên những thành viên trong gia đình không khác gì trước đấy có những cuốn sổ đỏ của hộ gia đình. Nay, việc này cụ thể hoá hơn trên chính cuốn sổ đỏ này tên những thành viên và địa chỉ. “Trước đấy, chúng tôi từng cấp sổ đỏ cho hộ gia đình có 8 thành viên. Thông tư mới giúp giải đáp rõ hơn từng thành viên để khi chuyển nhượng, chuyển nhượng người mua và được chuyển nhượng sẽ biết cụ thể từng thành viên trong gia đình và phải có đủ chữ ký của những thành viên đấy”, vị này nói.

Ngoài ra, theo vị này, trước đấy có hai hình thức ghi tên trong sổ đỏ. Một là tên có cá nhân, hai là có của hộ gia đình. Với thông tư mới chỉ có 1 hình thức là có hộ gia đình.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *