VinaCapital sẽ đầu tư dự án khu du lịch cao cấp tại Phú Yên

Ngày 26/09/2017, Tập đoàn VinaCapital đã được UBND tỉnh Phú Yên cho phép tiếp cận, nghiên cứu kỹ, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp ở bãi biển Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu.

Theo thông báo số 637 ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, xét yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (ở Báo cáo số 725/BC-SKHĐT ngày 20/9/2017) về việc tiếp cận, nghiên cứu kỹ, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp ở bãi biển Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu.

UBND tỉnh đã chấp thuận đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho phép Tập đoàn VinaCapital (Nhà đầu tư) tiếp cận, nghiên cứu kỹ, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp ở bãi biển Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu.

Thời gian tiếp cận, nghiên cứu kỹ, khảo sát là 03 tháng, kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên lưu ý, Tập đoàn VinaCapital tự bỏ kinh phí thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát dự án; đồng thời chấp nhận rủi ro (mất kinh phí) nếu dự án không đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có một vài sở, ngành và địa phương liên quan cung cấp tài liệu, tạo điều kiện cho Tập đoàn VinaCapital tiếp cận tài liệu đất đai, quy hoạch và khảo sát dự án.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *