Xây cao tốc Bắc -Nam: Chủ yếu là BOT…vẫn khó thành công

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm đề xuất mức giá sử dụng các con phố bộ có dự án xa lộ Bắc-Nam…

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về dự án các con phố xa lộ Bắc – Nam, phía Đông. Theo đây, Bộ Tài chính cho biết, tổng số dự án thành phần của công trình trên là 20 dự án trong đây riêng GĐ 2017-2020 sẽ thực hiện 11 dự án.

Trong số 11 dự án này, có 8 dự án theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) và 3 dự án đầu tư công.

Tuy vậy, Bộ Tài chính cũng dẫn phân tách của Bộ Giao thông Vận cho rằng, việc đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư chưa thể khẳng định ngay sẽ thành công. Thực tế, ngành giao thông vận tải đã tổ chức đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư dự án các con phố bộ xa lộ Dầu Giây-Phan Thiết và các con phố vành đai 3 Tp.HCM đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch… nhưng không thành công.

Lãnh đạo ngành giao thông bởi vậy cũng kiến nghị: Trường hợp tổ chức đấu thầu không chọn lọc được nhà đầu tư, việc giải phóng mặt bằng vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch.

“Phần vốn trái phiếu Chính phủ gần 42.000 tỷ đồng sẽ được tổ chức triển khai theo hướng đầu tư 1 số dự án thành phần có nhu cầu cấp bách theo hình thức đầu tư công thuộc đoạn Ninh Bình-Thanh Hóa và đoạn Dầu Giây-Phan Thiết. Sau khi đầu tư công, cơ quan tính năng sẽ thực hiện chọn lọc nhà đầu tư theo hình thức nhượng quyền hoạt động, khai thác, nguồn vốn thu được sẽ tiếp tục đầu tư các đoạn thứ hai”, văn bản nêu.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu giao Tổng doanh nghiệp phát triển các con phố xa lộ Việt Nam (VEC) và Tổng doanh nghiệp Cửu Long (CIPM) là các tổng doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước huy động nguồn lực để đầu tư 1 số dự án thành phần.

Với phương án trên của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính cho rằng, việc thực hiện dự án xa lộ Bắc-Nam không biểu hiện được tính khả thi đồng bộ để triển khai.

“Tại thời điểm giai đoạn này VEC và CIPM còn rất hạn chế. Thực tế, ngân sách Nhà nước vẫn đang phải tạm ứng để trả nợ các khoản vay đến hạn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư, 1 số khoản vay đang phải chuyển sang cấp phát do VEC không có khả năng trả nợ. Trong khi đây, CIPM vẫn đang thực hiện chủ yếu theo hình thức giao quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Vì vậy, việc giao cho VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư các đoạn tuyến thuộc dự án xa lộ Bắc-Nam là khó khả thi”, Bộ Tài chính phân tách.

Trên cơ sở đây, Bộ Tài chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng tham khảo cân nhắc không đề xuất nội dung giao VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư vào báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi trình Quốc hội.

Ngoài ra, cơ quan này cũng yêu cầu giao Bộ Giao thông Vận tải bổ sung phân tách cụ thể tính khả thi về tài chính của các dự án thành phần chuẩn bị được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Với các dự án phương án tài chính khó thực hiện theo hình thức PPP (hợp tác công –tư), Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện theo hướng đầu tư công.

Với đề xuất đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư theo hình thức nhượng quyền hoạt động, khai thác có dự án đầu tư công, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu tham khảo tính hợp lý của phương án trên.

“Đây là các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, việc tham khảo tính hợp lý nhằm chắc chắn thích hợp có quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hình thức đầu tư”, Bộ Tài chính cho hay.

Một phần quan trọng được quan tâm trước đây là mức giá sử dụng các con phố bộ. Trong các nội dung báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi của dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội chấp thuận cơ chế “xác định mức tăng giá dịch vụ ngay trong báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi và hợp đồng dự án; mức giá đã quy định trong hợp đồng là không cách tân”.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, ở các văn bản tham dự ý kiến, cơ quan này đã yêu cầu không đưa nội dung trên vào báo cáo Quốc hội do quy định trên chưa thích hợp có thẩm quyền và hình thức quy định giá sử dụng các con phố bộ.

Qua đây, đại diện Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội về nội dung đề xuất mức giá sử dụng các con phố bộ có dự án xa lộ Bắc-Nam như trên.

Bộ Tài chính: Khó khả thi huy động nguồn lực cho xa lộ Bắc-Nam

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *