Xúc tiến di dời trụ sở tất cả bộ ngành về Khu Hồ Tây và Mễ Trì

Hiện Bộ Xây dựng đã bố trí sắp xếp được 1 số địa điểm và đề xuất danh mục trụ sở của 1 số cơ quan cần di dời…

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ở cuộc họp về việc Quy hoạch thi công hệ thống trụ sở làm việc của 1 số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của 1 số đoàn thể ở thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng phân tích việc sắp xếp lại cơ sở nhà, đất thuộc có của Nhà nước, trong đây có việc di dời trụ sở của 1 số bộ, ngành, cơ quan Trung ương GĐ này là rất cần thiết. Đến nay, Bộ Xây dựng đã bố trí sắp xếp được 1 số địa điểm và đề xuất danh mục trụ sở của 1 số cơ quan cần di dời.

Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu kỹ, đề xuất phương án quy hoạch 2 khu vực để di dời trụ sở của 1 số bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đồ án quy hoạch của Bộ Xây dựng đã nêu rõ sự cần thiết và đề nghị khi thực hiện di dời trụ sở 1 số cơ quan; địa điểm di dời, mô hình bố trí công trình, 1 số biện pháp đầu tư. Phương án đề xuất nêu trên là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu kỹ, đã đi vào vận hành Đồ án.

Để tiếp tục đã đi vào vận hành đồ án quy hoạch trên, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp có UBND đô thị Hà Nội, 1 số bộ, ngành, cơ quan Trung ương 1 số đoàn thể tổ chức rà soát thực trạng việc sử dụng trụ sở làm việc ở đô thị Hà Nội của 1 số cơ quan, bao gồm trụ sở làm việc chính và trụ sở của 1 số cơ quan, đơn vị trực thuộc làm căn cứ tham khảo, tính toán tổng thể về nhu cầu đầu tư thi công trụ sở làm việc, đề xuất phương án chung về sử dụng 1 số cơ sở nhà, đất do 1 số cơ quan đang quản lý, sử dụng.

Tổng hợp nhu cầu về di dời trụ sở của 1 số cơ quan; trên cơ sở đây, chỉ đạo 1 số cơ quan chuyên môn trực thuộc và đơn vị giải đáp phối hợp có UBND đô thị Hà Nội và 1 số cơ quan liên quan tổ chức rà soát kỹ lưỡng và phân loại việc di dời theo mức độ cấp thiết và theo GĐ di dời – thực hiện di dời ngay, di dời theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn…

Đề xuất phương án cụ thể việc sử dụng quy mô đất ở 1 số địa điểm cũ sau khi 1 số cơ quan di dời đến địa điểm mới; đề xuất thi công quy hoạch đối có 1 số khu đất ở địa điểm cũ để có cơ sở thi công phương án huy động tài chính từ quỹ đất sau khi di dời.

Khu vực quy hoạch trụ sở mới phải được kết nối thuận lợi có khu trọng điểm 1 số cơ quan của Đảng, Nhà nước để chắc chắn sự thích hợp trong vận hành, sử dụng và chuyển nhượng; kết nối hạ tầng, tạo bộ mặt thiết kế thành thị văn minh, tân tiến, có quy mô thích hợp và tiết kiệm. Nghiên cứu bố trí quỹ đất dự trữ phát triển, thiết kế công trình theo tiêu chí thiết kế xanh, cung cấp điều kiện về môi trường.

Trên cơ sở thực hiện 1 số nội dung công trên, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện 1 số bước lập, thẩm định và trình phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10 tới.

Theo quy hoạch (đã được điều chỉnh) thi công hệ thống trụ sở làm việc của 1 số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của 1 số đoàn thể ở Hà Nội đến năm 2030 thì khu trụ sở bộ, ngành Trung ương sẽ tập trung ở khu trọng điểm Tây Hồ Tây có quy mô dao động 20 ha và khu Mễ Trì có quy mô dao động 55 ha; chọn lọc mô hình quy hoạch, đề xuất biện pháp quy hoạch không gian thiết kế phong cảnh, sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và lập hồ sơ quy hoạch theo quy định pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện Bộ Xây dựng đang thi công và đã đi vào vận hành phương án triển khai quy hoạch trụ sở 13 bộ ngành sau khi di dời. Theo tính toán sơ bộ được đơn vị công dụng của bộ này thì chuẩn bị tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới 13 trụ sở sau di dời vào dao động 17.000 tỷ đồng. Trong đây khu Tây Hồ Tây dao động hơn 8.500 tỷ, khu Mễ Trì dao động hơn 9.400 tỷ.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *